500 most important Swedish verbs 276 - 300

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to pray
I pray to God.
start learning
att be; ber
Jag ber till Gud.

to discuss
We have to discuss every possibility.
start learning
att avhandla; avhandlar
Vi måste avhandla varje möjlighet.

to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
start learning
att jaga; jagar
Är det laglig att jaga i Polen?

to get bored
I'm getting bored.
start learning
att bli uttråkad; att blir uttråkad
Jag börjar bli uttråkad.

to collect
30 years ago it was very popular to collect stamps.
start learning
att samla; samlar
För 30 år sedan var det jättepopulärt att samla frimärken.

to strike
Nurses strike so the hospitals are working slower.
start learning
att strejka; strejkar
Sjuksköterskor strejkar så sjukhus arbetar långsammare.

to shout
They got scared and began shouting.
start learning
att skrika; skriker
De blev rädd och började skrika.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment