500 most important Czech verbs 476 - 500

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to retain
Revise new words if you want to retain them.
start learning
uchovat si
Opakuj si nová slovíčka pokud si je chceš uchovat v paměti.

to undo
Could you help me undo the buttons?
start learning
rozepnout
Můžeš mi pomoci rozepnout knoflíky?

to entrust
We entrust our safety to the police.
start learning
svěřit
Svou bezpečnost jsme svěřili policii.

to impose
I hope I'm not imposing...
start learning
vnucovat
Doufám, že se nevnucuji...

to prohibit
Smoking is prohibited in this hotel.
start learning
zakázat
Kouření v hotelu je zakázáno.

to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
start learning
podstoupit
Mnoho žen podstupuje plastické operace.

to overtake
I can't overtake this truck.
start learning
předběhnout
Nemůžu předběhnout toto nákladní auto.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment