500 most important Czech verbs 351 - 375

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to shine
The stars are shining so brightly tonight.
start learning
zářit
Hvězdy dnes září tak jasně.

to grant
I was granted a sport scholarship this year.
start learning
udělit
Letos mi udělili sportovní stipendium.

to desire
You have no idea how much I desire you.
start learning
toužit
Nemáš pojetí jak velmi po tobě toužím.

to defeat
He always defeats me in tennis.
start learning
porazit
Vždy mě porazí v tenise.

to attempt
She attempted to keep the tears back.
start learning
pokusit se
Pokusila se udržet slzy.

to advance
The technology has really advanced over the past 10 years.
start learning
pokročit
Za posledních 10 let technologie opravdu pokročila.

to snow
Does it always snow in April?
start learning
sněžit
Vždy sněží v dubnu?

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment