46 Time and space

 0    24 flashcards    orskab
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a confined space
start learning
ogranicza przestrzeń
cramped conditions
start learning
ciasnota
be short of space
start learning
brakować miejsca
take up a lot of space / room
start learning
zajmować dużo miejsca
there is ample room
start learning
jest dużo miejsca
a vast expanse
start learning
ogromna przestrzeń
a waste of space
start learning
strata miejsca
leave room / space for sth
start learning
zostawić miejsce dla czegoś
vacant parking spaces
start learning
wolne miejsca parkingowe
over the course of time
start learning
z biegiem czasu
make a lasting contribution
start learning
wnieść trwały wkład
go down in history
start learning
przejść do historii
the golden era / age
start learning
złota era / wiek
bring back memories
start learning
przywoływać wspomnienia
be preserved for posterity
start learning
być zachowanym dla potomności
a bygone era
start learning
miniona epoka
be restored to its former glory
start learning
być przywróconym do dawnej świetności
a dim and distant memory
start learning
mgliste i odległe wspomnienie
the decades that elapsed
start learning
dekady, które upłynęły
within living memory
start learning
w żywej pamięci
shape our destiny
start learning
kształtować nasze przeznaczenie
the not-so-distant future
start learning
niezbyt odległa przyszłość
shape a life
start learning
kształtować życie
in the foreseeable future
start learning
w dającej się przewidzieć przyszłości

You must sign in to write a comment