4. W państwie króla Franków i średniowiecznej Polsce. L16

 0    27 flashcards    mwarmuz2011
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wyjaśnij pojęcie koronacji.
start learning
Koronacja to obrzęd podczas którego władca otrzymuje z rąk biskupa lub papieża oznaki władzy, czyli koronę i berło. Zostaje on namaszczony świętymi olejami co oznacz, że jego władza pochodzi od Boga.
Wyjaśnij pojęcie Germanie.
start learning
Germanie to ludy żyjące niegdyś w północnej i środkowo - północnej Europie. Potomkami Germanów są dzisiejsi Niemcy, Anglicy, Holendrzy.
Wyjaśnij pojęcie Słowianie.
start learning
Słownianie to ludy zamieszkujący niegdyś wschodnią, środkową ipołudniową część Europy. Posługujące się podobnymi językami
Wyjaśnij pojęcie Islam.
start learning
Islam to religia, której źródłem są nauki Mahometa - proroka głoszącego wiarę w jednego Boga Allaha
Jaka jest następna epoka po starożytności?
start learning
średniowiecze
Skąd pochodzi nazwa Francja?
start learning
Od nazwy jednego z plemion germańskich - Franków.
Wymień najwybitniejszego włądcę państwa Franków.
start learning
Karol Wielki
W którym roku odbyła się koronacja Karola Wielkiego i gdzie?
start learning
W 800 r. n.e. w Rzymie. Koronował sam papież.
Jaki tytuł przyjął Karol?
start learning
cesarza
Jakie poglądy wyznawał Karol Wielki?
start learning
Karol uważał, że jego obowiązkiem jest obrona i szerzenie wiary katolickiej.
Wyjaśnij pojęcie skryptorium.
start learning
To miejsce w średniowiecznym klasztorze, w którym przepisywano ręcznie księgi.
Wyjaśnij pojęcie manuskrypt.
start learning
Manuskrypt to księga pisana ręcznie.
Wyjaśnij pojęcie inicjał.
start learning
Inicjał to duża ozdobna litera rozpoczynająca kolejny większy fragment tekstu.
Jakim językiem posługiwano sie w średniowieczu?
start learning
łaciną przejętą od Rzymian
Gdzie budowano szkoły?
start learning
przy kościołach i klasztorach.
Wymień najsłynniejszą szkołę za czasów Karola Wielkiego.
start learning
Szkoła pałacowa w Akwizgranie, w której kształcono przyszłych duchownych i urzędników.
Wymień dokonania Karola Wielkiego, które przetrwało do dziś.
start learning
reforma pisma- polegająca na uproszczeniu zapisu liter nadając im owalny kształt.
Wyjaśnij pojęcie arkady/
start learning
Arkady to dekoracyjny element budowli, który składa się z kolumn połączonych ze sobą półokrągłymi łukami.
Wyjaśnij pojęcie architektura
start learning
Architektura to nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wznoszenia budowli.
Gdzie najchętnie przebywał w czasie wolnym Karol Wielki?
start learning
W pałacu w Akwizgranie.
Jaką rolę odgrywała kancelaria?
start learning
ważną, ponieważ tu cesarscy sekretarze przygotowywali dokumenty oraz wysyłali listy i rozkazy królewskie.
Z czego słynął pałac w Akwizgranie?
start learning
Akwizgran stał się centrum kultury.
Co się stało po śmierci Karola Wielkiego?
start learning
Państwo zostało podzielone na trzy części: Niemcy, Italia i Francja
Osiągnięcia Karola Wielkiego.
start learning
1. Zorganizowanie systemu szkolnictwa, 2 Reforma pisma. 3Uczynił łacinę językiem urzędowym. 4 Upowszechnił w całek Europie monetę zwaną denarami. 5 Organizacja państwa i kościoła.
Kogo nazywano ojcem Europy?
start learning
Karola Wielkiego.
Czego symbolem był Karol Wielki?
start learning
Idealnego średniowiecznego władcy, rycerza i gospodarza.
Wyjaśnij pojęcie średniowiecza.
start learning
Średniowiecze to epoka historyczna, która nastała po starożytności i trwała ponad 1000 lat. CHarakteryzowała się upowszechnieniem chrzecijaństwa oraz rozkwitem kultury i sztuki chrześcijańskiej w Europie.

You must sign in to write a comment