4 Word list (4)

 0    30 flashcards    Lokinho7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poniżony, upokorzony
x2
start learning
humiliated, mortified
własność intelektualna / prywatna
start learning
intellectual / private property
prawdopodobnie coś zrobić
start learning
be likely to do sth
utrata czucia
start learning
loss of feeling
biuro rzeczy znalezionych
start learning
lost property
główna / najczęstsza przyczyna
x3
start learning
major/root/common cause
członek personelu
start learning
member of staff
obrażony, urażony
start learning
offended
w czyimś imieniu
start learning
on behalf of sb
zdecydować się na coś, optować za czymś
start learning
opt for sth
perfekcyjny / perfekcjonista / perfekcja
start learning
perfect/ perfectionist / perfection
przedmioty osobistego użytku
start learning
personal belongings
pestycydy, środki owadobójcze
start learning
pesticides
buntownik - buntowniczy
...-...
start learning
rebel - rebellious
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.
alarm bezpieczeństwa
start learning
security alarm
strażnik
start learning
security guard
skradzione towary
start learning
stolen goods
głaskać
start learning
stroke
ktoś odniósł sukces w czymś
start learning
sb succeeded in (doing) sth
na domiar złego
start learning
to make matters worse
kolczyk w języku
start learning
tongue piercing
tradycja / tradycyjny / tradycjonalista
start learning
tradition / traditional / traditionalist
osoba tworząca trendy
start learning
trendsetter
talia
start learning
waist
garderoba, posiadana odzież
start learning
wardrobe
mieć zabronione zrobienie czegoś
start learning
be forbidden to do sth
być zobowiązanym do zrobienia czegoś
x3
start learning
be obliged / required / meant to do sth
magazyn
Sprawdziliśmy wszystkie biura i magazyny.
start learning
warehouse
We inspected all the offices and warehouses.
przełomowy
start learning
groundbreaking

You must sign in to write a comment