300 most important Ukrainian adjectives 25 - 50

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kindly
I kindly request your assistance.
start learning
люб'язий
Я люб'язно прошу Вашої допомоги.
left
Left hand is usually weaker than the right.
start learning
лівий
Ліва рука зазвичай слабша, ніж права.
wrong
Something has gone wrong.
start learning
неправильний
Щось пішло неправильно.
dead
We'll all be dead one day, so why worry?.
start learning
мертвий
Одного дня ми будемо мертві, то навіщо переживати?
real
Are unicorns real?
start learning
реальний
Єдинороги реальні?
ready
Are you ready to leave?
start learning
готовий
Ти готовий іти?
busy
Leave me alone, I'm busy.
start learning
зайнятий
Залиш мене в спокої, я зайнятий.
close
My house is close to the beach.
start learning
близько
Мій дім є близько до пляжу.
pretty
Not all models are pretty.
start learning
гарний
Не всі моделі гарні.
hard
Human bones are very hard.
start learning
твердий
Людскі кістки дуже тверді.
happy
Don't worry, be happy.
start learning
щасливий
Не хвилюйся, будь щасливим.
different
I need two different buttons.
start learning
різний
Мені потрібно два різних ґудзики.
crazy
Has the whole world gone crazy!?
start learning
божевільний
Чи то весь світ став божевільний?!
sound
He always offers sound advice.
start learning
розумний
Він завжди пропонує розумні поради.
clear
Am I making myself clear?
start learning
зрозумілий
Я зрозуміло висловлююся?
alone
I'm alone in the desert.
start learning
сам
Я сам у пустелі.
high
High buildings obscure the sky.
start learning
високий
Високі будівлі закривають небо.
serious
Stop being so serious and smile!
start learning
серйозний
Припини бути таким серйозним і посміхнись.
TRUE
What I said was true, I swear!
start learning
правдивий
Те, що я сказав, було правдою, я клянуся!.
late
Let's go, it's very late.
start learning
пізно
Ходімо, вже дуже пізно.
cool
The air is cool in November.
start learning
прохолодний
Повітря прохолодне у листопаді.
easy
That game is so easy.
start learning
легкий
Ця гра є надто легкою.
far
I live far away from here.
start learning
далеко
Я живу далеко звідси.
light
I prefer eating light meals.
start learning
легкий
Я надаю перевагу легким стравам.
welcome
You are always welcome in our house.
start learning
бажаний
Ви завжди бажаний гість в нашому домі.

You must sign in to write a comment