27.09.19 Tramp Duda

 0    43 flashcards    szygas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czerpać przyjemność z
start learning
to derive pleasure from
niedoszacować, lekceważyć
start learning
to underestimate
szacunki, kosztorysy
start learning
costestimates
dodatkowy
start learning
additional
zgodnie z podpisaną deklaracją
start learning
acording to the declaration signed
obydwoje
start learning
of both
wśród, między
start learning
among
dotyczący, w sprawie
start learning
regarding
stacjonowanie
start learning
stationing
opancerzony
start learning
armoured
jest w toku, trwa
start learning
ongoing
podpisana
start learning
signed
w sprawie
start learning
regarding
zacieśnienie
start learning
tightenting of
umowa, porozumienie
start learning
agreement
obecność
start learning
presence
ogłaszać, oznajmiać
start learning
to announce
lokowanie
start learning
locating
kolejnych, innego
start learning
of another
poszerzać, rozszerzać
start learning
to extend
wytypować, wyznaczony
start learning
designated
wybierać, zabierani
start learning
picked
siedziba
start learning
the seat
załadunek-rozładunek
start learning
a loading-unloading
dywizjon, eskadra
start learning
squadron
zdalnie sterowany
start learning
remote-controlled
podtrzymanie
start learning
sustainment
aby potwierdzić
start learning
to affirm
potwierdzać 2 raz
start learning
reaffirm
angażować się
start learning
to engage
siły lądowe
start learning
ground forces
wspomniana brygada
start learning
the said brigade
podkreślać
start learning
underscore
zmocnic
start learning
strenghten
wzajemne bezpieczeństwo
start learning
mutual seciurity
potwierdź wolę
start learning
confirm the will
porozumienie, zgoda
start learning
accord
wręczać / wręczyć / dostarczyć
start learning
to deliver
w dziedzinie infrastruktury
start learning
in the field of infrastructure
funkcjonowanie
start learning
functioning
gdzie indziej
start learning
elsewhere
obiekty zakwaterowania, wyposażenie domu
start learning
facilities of house
urzędnicy
start learning
officials

You must sign in to write a comment