21,22 i 23 kolumna

 0    70 flashcards    madzia6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
escalator
start learning
schody ruchome
especially
start learning
zwłaszcza / szczególnie
essay
start learning
wypracowanie
essential
dla człowieka tlen
start learning
niezbędny
even
Don't even think about it!
start learning
nawet
Nawet o tym nie myśl!
ever
Have you ever been to Warsaw?
start learning
kiedykolwiek
Byłaś kiedyś w Warszawie?
exact
start learning
dokładny
examine
start learning
badać
except
start learning
za wyjątkiem / oprócz
excitement
start learning
ekscytacja
exchange
start learning
wymieniać
excuse
start learning
wybaczać
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
start learning
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
exist
start learning
istnieć
expect
start learning
oczekiwać
experience
Do you have any work experience?
start learning
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
explain
start learning
wyjaśniać
explode
start learning
eksplodować
explore
start learning
badać
extra
start learning
dodatkowy
extraordinary
start learning
wspaniały / niespotykany / niezwykły
extremely
start learning
niezmiernie
extreme sport
start learning
sport ekstremalny
facility
start learning
funkcja
facilities
start learning
zaplecze obiekty
fail
start learning
nie zdać oblać
failure
start learning
niepowodzenie
faint
start learning
słaby zemdleć
fairly
start learning
dość dosyć
faithfully
start learning
wiernie
fall
start learning
jesień upadać
familiar
Kate is familiar my parents.
start learning
znajomy
Kate jest znajomą moich rodziców.
fare
start learning
opłata
to fascinate
start learning
fascynować
fasten
start learning
zapinać się
fault
It's not our fault.
start learning
wina
To nie jest nasza wina.
favour
start learning
przysługa
fax
We have just received your fax.
start learning
faks
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa.
fee
The fee will be reduced.
start learning
opłata
Opłata zostanie obniżona.
feel like
start learning
wydawać się jak
female
start learning
żeński
fence
start learning
ogrodzenie
ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
start learning
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
fetch
start learning
przynieść
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
start learning
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
few
start learning
mało (dla policzalnych)
fiction
start learning
fikcja
figure
start learning
cyfra liczba
file
start learning
plik kartoteka segregator
fill
start learning
wypełniać
fill in
start learning
wypełnić
fill up
start learning
zapełnić
film maker
Film maker of this film is Disney
start learning
producent filmu
Producentem tego filmu jest Disney
finally
start learning
w końcu / ostatecznie
financial
start learning
finansowy
find out
start learning
dowiedzieć się
a fire fighter
gasi pożary
My dad is firefighter.
start learning
strażak
Mój tata jest strażakiem.
firm
start learning
twardy stanowczy
fit
start learning
sprawny w formie pasować
fitness
start learning
sprawność kondycja
fix
start learning
przymocować naprawić
flavour
start learning
smak
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
start learning
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
start learning
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
flight attendant
lata samolotem (11 liter)
My aut is flight attend
start learning
stewardessa
moja ciocia jest stewardessą
float
start learning
unosić się na wodzie
flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
start learning
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
flow
start learning
przepływać
flu
I think I've got the flu. I feel awful.
start learning
grypa
Myślę, że mam grypę. Czuję się fatalnie.
flute
start learning
flet

You must sign in to write a comment