21,22 i 23 kolumna

 0    70 flashcards    madzia6
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

schody ruchome

especially
start learning
zwłaszcza / szczególnie

wypracowanie

essential
dla człowieka tlen
start learning
niezbędny

even
Don't even think about it!
start learning
nawet
Nawet o tym nie myśl!

ever
Have you ever been to Warsaw?
start learning
kiedykolwiek
Byłaś kiedyś w Warszawie?

dokładny

badać

za wyjątkiem / oprócz

excitement
start learning
ekscytacja

wymieniać

wybaczać

exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
start learning
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.

istnieć

oczekiwać

experience
Do you have any work experience?
start learning
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?

wyjaśniać

eksplodować

badać

dodatkowy

extraordinary
start learning
wspaniały / niespotykany / niezwykły

niezmiernie

extreme sport
start learning
sport ekstremalny

funkcja

facilities
start learning
zaplecze obiekty

nie zdać oblać

niepowodzenie

słaby zemdleć

dość dosyć

faithfully
start learning
wiernie

jesień upadać

familiar
Kate is familiar my parents.
start learning
znajomy
Kate jest znajomą moich rodziców.

opłata

to fascinate
start learning
fascynować

zapinać się

fault
It's not our fault.
start learning
wina
To nie jest nasza wina.

przysługa

fax
We have just received your fax.
start learning
faks
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa.

fee
The fee will be reduced.
start learning
opłata
Opłata zostanie obniżona.

wydawać się jak

żeński

ogrodzenie

ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
start learning
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.

przynieść

fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
start learning
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.

mało (dla policzalnych)

fikcja

cyfra liczba

plik kartoteka segregator

wypełniać

wypełnić

zapełnić

film maker
Film maker of this film is Disney
start learning
producent filmu
Producentem tego filmu jest Disney

w końcu / ostatecznie

finansowy

dowiedzieć się

a fire fighter
gasi pożary
My dad is firefighter.
start learning
strażak
Mój tata jest strażakiem.

twardy stanowczy

sprawny w formie pasować

sprawność kondycja

przymocować naprawić

smak

flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
start learning
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?

flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
start learning
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?

flight attendant
lata samolotem (11 liter)
My aut is flight attend
start learning
stewardessa
moja ciocia jest stewardessą

unosić się na wodzie

flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
start learning
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.

przepływać

flu
I think I've got the flu. I feel awful.
start learning
grypa
Myślę, że mam grypę. Czuję się fatalnie.You must sign in to write a comment