2019 October

 0    58 flashcards    JacekPelc
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
odkryć nowy zespół
start learning
discover a new band
Ciągle próbuję się obudzić.
start learning
I keep trying to wake up.
trzymać w ręce
start learning
hold in your hands
odpowiedni, właściwy
start learning
proper
w taki sposób, że...
start learning
in such a way that...
Minął miesiąc...
start learning
It's been a month
ze wszystkich jej znajomych tylko ona ma mikrokar
start learning
of all her friends, she's the only one who has a microcar
samodzielna
start learning
independent
niezależność, niepodległość
start learning
independence
Nie jestem pewien czy powinienem zacząć od...
start learning
I'm not sure if I should start with...
cierpliwość
start learning
patience
cierpliwy
start learning
patient
tolerancja
start learning
tolerance
tolerancyjny
start learning
tolerant
wyśmienity
start learning
superb
doskonały
start learning
excellent
doskonale
start learning
excellence
pewny (siebie)
start learning
confident
pewność (siebie)
start learning
confidence
jechać przez Szwecję
start learning
go through Sweden
ważny
start learning
important
znaczenie, waga
start learning
importance
Może będę mógł pojechać sam.
start learning
Maybe I will be able to go myself.
obecność
start learning
presence
niebecność, brak
start learning
absence
nieobecny
start learning
absent
punktualność
start learning
punctuality
Mam to w dupie
start learning
I don't give a shit/fuck
Gówno prawda
start learning
Bullshit
burza
start learning
a storm
przypomnieć sobie coś
Nie mogę przypomnieć sobie jego imienia.
start learning
remember, recall
I can't remember/recall his name.
skojarzenie, powiązanie
start learning
association
wspomnieć o czymś
start learning
mention something
słownictwo
start learning
vocabulary
przypominać coś
start learning
resemble something
łączyć, połączenie
Te kwestie nie są powiązane.
start learning
link, connect
These matters are not linked
przez okno/drzwi
Wyskoczył przez okno i uciekł.
start learning
through the window / door
He jumped out through the window and ran away.
wychodować sobie kręgosłup
start learning
grow a spine
próba
start learning
attempt, try
ogłosić
start learning
announce
przyzwoity
start learning
decent
przyzwoitość
start learning
decency
upokarzać
start learning
humiliate
upokorzenie
start learning
humiliation
Wydaje mi się, że...
start learning
It seems to me that...
tacy ludzie
start learning
such people
Wracając do myśli...
start learning
Coming back to the thought...
ogłoszenie, obwieszczenie
start learning
(make) an announcement
za chwilę
start learning
in a moment
za dwa tygodnie
start learning
in two weeks
dowodzić, być odpowiedzialnym
Kto ru dowodzi?
start learning
be in charge (of...)
Who is in charge here?
uczciwy podział
start learning
fair division
Właśnie zamówiłem zimowe opony
start learning
I've just ordered winter tires
Ani... ani...
Nie mam ani czasu ani pieniędzy.
start learning
Neither ... nor...
I have neither time nor money.
Albo... albo
Albo powiesz mi prawdę, albo Cię zwolnię
start learning
Either... or...
Either you tell me the truth or I'll fire you.
Zarówno... jak i...
start learning
Both... and...
poprosić o przysługę
start learning
ask for a favor

You must sign in to write a comment