2019 October

 0    36 flashcards    tkudron
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ścigać, gonić, pościg
start learning
chase
uciekać
start learning
escape
szukać
start learning
seek
chować
start learning
hide
zwiedzać
start learning
go sightseeing
chodzić po mieście
start learning
walk around town
kolory
start learning
colors
rząd
Myślę, że ten rząd będzie miał trudniej w tej kadencji.
start learning
the government
I thought will have a bigger problem in this term.
spowolnienie gospodarcze
start learning
economic downturn
prognoza gospodarcza
start learning
economic forecast
poprawiać, ulepszać
start learning
improve
(za)działać
Eksperci mówili, że ten program nie zadziała.
start learning
work
Experts said that this program won't work.
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
Może to się zmieniło.
start learning
Maybe it changed.
mieć wpływ (często negatywny) na
Ta decyzja miała negatywny wpływ na wyniki firmy.
start learning
affect, impact sth
This decision will affect the company's results.
powodować
Ta zmiana spowoduje wzrost inflacji.
start learning
cause
This change will cause an increase in inflation.
Moje pieniądze i oszczędności będą warte mniej
start learning
My money and savings will be worth less
(nie)wykwalifikowany
start learning
(un)qualified
urządzenie
start learning
a device
Przestał wysyłać sygnał do monitora.
start learning
It stopped sending the signal to the monitor.
od tamtej pory
start learning
ever since then
ciągle coś robić
Ludzie ciągle używają tego wyrażenia
start learning
keep (do)ing sth
People keep using this expression all the time.
pikać, pipczeć
start learning
beep
wymyślić (rozwiązanie)
start learning
come up with (solution)
pozbyć się...
Pozbędę się jej.
start learning
get rid of...
I'll get rid of her
nazywać, wołać, dzwonić
start learning
call
Jak to się nazywa?
start learning
What's it called?
Nie pamiętam jak on się nazywał.
start learning
I don't remember what he was called.
samodzielny
start learning
independent
teren zabudowany
start learning
built-up area
Nie trzeba...
start learning
You don't have to.../There's no need to...
Nie można...
start learning
You can't/mustn't...
wogóle
start learning
at all
Mam dość...
start learning
I'm tired with... / I'm sick of...
rozwój
start learning
a development
rozwijać
start learning
develop

You must sign in to write a comment