2019 October

 0    37 flashcards    tosz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kobiety
start learning
women
Dlaczego wynaleziono zmywarkę?
start learning
Why was the dishwasher invented?
Nie ma innej metody.
start learning
There is no other method.
Edyta się boi że pocisk uderzy w oko.
start learning
Edyta is afraid that the bullet will hit the eye.
targi
start learning
trade fair
Zapłacił cenę za nie noszenie kamizelki.
start learning
He paid the price for not wearning a vest
usiłuję
start learning
I'm trying to
żałować
start learning
regret
szczegółowo
start learning
in detail
opisywać
start learning
describe
opis
start learning
a description
przeczytać szczegółowy opis
start learning
read a detailed description
znaleźć rozwiązanie
start learning
find a solution
popełnić błąd
start learning
make a mistake
podjąć decyzję
start learning
make a decision
dlatego
Sprawdziłem wyniki dlatego zdania są pokreślone.
start learning
that's why
I checked the results that's why the sentences are crossed.
ciągle coś robić
start learning
keep doing sth
być w stanie/zdolnym coś zrobić
start learning
be able to do something
od tamtej pory
start learning
ever since
narzekać, składać reklamację
start learning
complain about...
sprawdzać czy...
start learning
check if...
zapisać plik
start learning
save a file
wskazać / wskazywać
start learning
indicate
podczas
start learning
during
zakup
start learning
purchase
przepisy unijne
start learning
EU regulations
zabezpieczenie
start learning
protection
wprowadzać nowe zabezpieczenia
start learning
introduce new protections
to zależy
Zależy od tego ile osób potrzebujemy
start learning
it depends (on...)
It depends on how many people we need.
niezależny, niepodległy, samodzielny
start learning
independent
zamówienie, zamawiać
start learning
order
prawie
start learning
almost
chociaż
start learning
although
nawet
start learning
even
zamiast
start learning
instead of
kilka
start learning
a few
każdy
start learning
each

You must sign in to write a comment