2.1. How to care for one's health

 0    58 flashcards    anetagogolewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
troszczyć o
start learning
to care for
Nie ma niczego ważniejszego
start learning
nothing else matters
zachowywać zdrowie
start learning
to keep healthy
oczywisty
start learning
obvious
są następujące
start learning
are the following
badanie lekarskie kontrolne
start learning
check-up
rzucić palenie
start learning
to quit smoking
zrzucić nadmierną wagę
start learning
to shed excessive weight
odpoczywać
start learning
relax
podstawa
start learning
cornerstone
dobre samopoczucie
start learning
well-being
zapobiegać
start learning
to prevent
choroba serca
start learning
heart disease
wylew, udar
start learning
stroke
zaburzenia krążenia
start learning
circulatory disorders
cukrzyca
start learning
diabetes
wysokie ciśnienie krwi
start learning
high blood pressure
otyłość
start learning
obesity
nawet pewnym
start learning
even certain
rak
start learning
cancer
duży wpływ
start learning
a major impact
zatem
start learning
therefore
jak na przykład
start learning
such as
chude mięso
start learning
lean meat
uniknąć
start learning
avoid
placek
start learning
pie
ciasteczka
start learning
cookies
sos
start learning
sauce
potrawka, gulasz
start learning
stew
tłuste mieso
start learning
fatty meat
dobrze wyważona dieta
start learning
well-balanced diet
połączona z
start learning
combined with
jazda na rowerze
start learning
cycling
ćwicząc
start learning
by exercising
spalić
start learning
to burn off
kalorie
start learning
calories
sprawny
start learning
fit
mocny
start learning
strong
pełen energii
start learning
full of energy
zdrowie psychiczne
start learning
psychological health
przyjąć pozytywną postawę
start learning
to adopt a positive attitude
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
potwierdzony
start learning
proved
optymiści
start learning
optimists
przepracowany
start learning
overworked
zwolnić
start learning
to slow down
rozrywka
start learning
entertainment
przepis, recepta
start learning
recipe
podsumowując
start learning
summing up
wiecej radości
start learning
more joys
mniej smutków
start learning
fewer sorrows
zwalczyć stres, opanować
start learning
to fight stress
nadmierne obciążenie psychiczne
start learning
excessive psychological burden
uczyć się przezwyciężać problemy
start learning
to learn to overcome problems
zrelaksować umysł
start learning
to relax one's mind
myśleć pozytywnie
start learning
to think positively
poprawiać kondycję fizyczną
start learning
to improve physical condition
więcej się ruszać
start learning
to move more

You must sign in to write a comment