2. Źródła prawa - rozporządzenia

 0    14 flashcards    dagmarapiasecka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
co to jest rozporządzenie?
start learning
akt wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania
jakie musi być upoważnienie?
start learning
szczegółowe
co to znaczy, że upoważnienie jest szczegółowe?
start learning
wskazuje organ upoważniony do jego wydania
co to znaczy, że upoważnienie jest szczegółowe
start learning
zakres spraw przekazany do uregulowania
szczegółowe upoważnienie, bo:
start learning
zawiera wytyczne co do treści rozporządzeń
kto tworzy rozporządzenia
start learning
AP i przez nie są wykonywane
czym są rozporządzenia
start learning
są źródłem prawa administracyjnego i formami działania administracji
co zawierają rozporządzenia?
start learning
normy administracyjne co do treści i genezy
prawidłowości rozporządzenia
start learning
1) spełnione warunki co do aktu; 2) musi mieć charakter wykonawczy
co to znaczy charakter wykonawczy?
start learning
konkretyzuje normy zawarte w ustawie, która upoważniła organ do jego wydania i formułuje własne normy, w taki sposób, aby realizowaly one normy ustawowe
3 formy współpracy przy wydaniu rozporządzenia
start learning
1) wspólne wydanie R.; 2) wydanie R. przez jeden organ w porozumieniu z innymi; 3) zainicjowanie wydanie R. przez jeden organ w stosunku do innego
kto wydaje rozporządzenia?
start learning
RM, Prezes RM, prezydent RP, KRRiT, przewodniczący komitetów
rozporządzenie traci moc obowiązującą, gdy:
start learning
1) zostanie zastąpione innym; 2) przepis ustawy traci moc obowiązującą, dla którego rozporządzenie było wydane, 3) zostanie wprost uchylone, 4) minie okres na który zostało wydane
kontrola legalności rozporządzeń
start learning
wewnątrz administracyjna i abstrakcyjna

You must sign in to write a comment