2. Ways of Working

 0    10 flashcards    verton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Lubię być w stanie wrócić do domu w rozsądnym czasie.
start learning
I like to be able to go home at a reasonable time.
Wszyscy musimy wpisywać i wypisywać każdego dnia. W tej firmie, nawet właściciele muszą, co jest niezwykłe!
start learning
We all have to clock in and clock out every day. In this company, even the managers have to, which is unusual!
Jest to system elastycznego czasu pracy w mojej firmie, która oznacza, że ​​możemy pracować kiedy chcesz, w pewnych granicach.
start learning
There's a system of flexitime in my company, which means we can work when we want, within certain limits.
Możemy zacząć w każdym czasie przed 11 , a zakończyć wcześnie o 3, tak długo, jak robimy wystarczająco dużo godzin każdego miesiąca.
start learning
We can start at any time before eleven, and finish as early as three, as long as we do enough hours each month.
Jest to idealne rozwiązanie dla mnie, jak mam dwoje małych dzieci.
start learning
It's ideal for me as I have two young children.
Pracuję w systemie zmianowym.
start learning
I work in shifts.
Internet staje się coraz bardziej popularny, a agencja wprowadza.
start learning
Internet is becoming more and more popular, and the agency is introducing.
Lubię chodzić do biura i pracować z innymi ludźmi wokół mnie.
start learning
I like going into the office and working with other people around me.
Moja praca polega na kontaktach z ludzmi.
start learning
My work involves human contacts / long hours / team work.
Moja praca polega na kontaktach z klientami.
start learning
My work involves dealing with customers / solving problems / traveling a lot.

You must sign in to write a comment