2. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Hobby

 0    14 flashcards    Karmelowa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jednym z moich zainteresowań jest czytanie biografii.
start learning
One of my interests is reading biographies.
Ostatnio preferuję je od czytania książek fabularnych.
start learning
I recently prefer them over fiction.
Jestem zafascynowana odkrywaniem powodów i stylu myślenia stojących za ludźmi sukcesu.
start learning
I’m fascinated with discovering reasons, and mindsets, behind successful people.
Pomaga mi to zdobyć wiedzę jak osiągać moje cele, co jest a co nie jest warte poświęcenia.
start learning
It helps me to gain knowledge, on how to achieve my goals, what I might and what isn’t worth sacrificing.
Biografie dają mi wskazówki jak pokonywać wyzwania i jak chwytać okazję w moim życiu.
start learning
Biographies give me guidance on how to overcome challenges, and seize the many opportunities in life.
Ostatnia książka, którą czytałam to biografia arnolda szwarcenegera.
start learning
The last book I have read was Arnold Schwarzenegger's biography.
To bardzo inspirujące jak chłopiec z małej austriackiej wioski po drugiej wojnie światowej stał się światową gwiazdą i gubernatorem kaliforni.
start learning
It’s very inspiring how a boy from a small, post second world war village in Austria, became a global star, and the governor of California.
Czerpię inspirację z wielu branż i histori
start learning
I get inspiration from many industries and stories.
Co więcej, naprawdę kocham animację dwa de, szczególnie starą japońską animację.
start learning
What's more, I really love 2D animation, especially old japanese animations.
Dobrze się bawię oglądając ręcznie malowane sceny walki jak i subtelne ujęcia.
start learning
I enjoy watching hand-drawn fighting scenes, as well as subtle shots.
Postaci, opowiadanie storyteling i czysty ruch jest czymś co naprawdę mnie zachwyca.
start learning
haracters, storytelling and just pure movement is something that really blows my mind.
Jestem również zainteresowana fizjoterapią - szczególnie treningiem powięziowym.
start learning
I am also interested in physiotherapy - especially in fascial training.
Długie godziny przed biurkiem mogą być całkiem niezdrowe.
start learning
Long working hours in front of a desk, might be quite unhealthy.
Szukam metod na utrzymanie balansu pomiędzy moją pasją do animacji i moim zdrowiem.
start learning
I search method of keep balance, between my passion for animation, and my health.

You must sign in to write a comment