1wszy kolos

 0    36 flashcards    karolinakierat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spółka z o.o.
start learning
limited liability company
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
spółka komandytowa
start learning
Limited partnership
spółka prawa cywilnego
start learning
non-commercial company
spółka komandytowo-akcyjna
start learning
limited joint stock partnership
giełda
start learning
stock exchange
wprowadzenie na giełdę
start learning
floatation
zgłoszenie spółki do rejestru
start learning
to file partnership for registration
zmiana umowy spółki
start learning
constitutional amendment, amendment of the deed
założenie
start learning
incorporation, establishment, formation
sprawować nadzór
start learning
to exercise supervision, supervise
umorzenie
start learning
redemption
wycofać wkład
start learning
withdraw the contribution
ponosić ryzyko
start learning
to bear a risk
ponosić koszty
start learning
to incur costs
obowiązkowe głosowanie
start learning
compulsory voting
komandytariusz
start learning
limited partner
komplementariusz
start learning
general partner
uchwała
start learning
resolution
protokół obrad
start learning
statement of proceeding
oszacować
start learning
to estimate
udzielić pełnomocnictwa
start learning
accredit, authorise
upoważniać
start learning
to empower, entitle
podwładny
start learning
a subordinate
przełożony
start learning
a superior
nadawać, przyznawać
start learning
vest in, confer
wykonawczy
start learning
executive
zaniechanie
start learning
omission
niepodzielne udziały
start learning
undivisible shares
na wniosek
start learning
at the request of
jednogłośność
start learning
unanimity
uprawniony do...
start learning
entitled to ..., eligible
przez pełnomocnika
start learning
by proxy
niezgodność
start learning
inconsistency
zniesławienie, oszczerstwo,
start learning
defamation, slander,
pokrywać koszty
start learning
reimburse

You must sign in to write a comment