19 LO 753 pne - 1496

 0    97 flashcards    Kajetan Szymaszczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Reformy Solona
start learning
594 - 591 pne
Reformy Klejstenesa
start learning
508 - 507 pne
Reformy Peryklesa
start learning
444 - 429 pne
Bitwa pod Maratonem (Miltades)
start learning
490 pne
Bitwa pod Termopilami
start learning
480 pne
Bitwa pod Salaminą
start learning
480 pne
Bitwa pod Platejami
start learning
479 pne
Wojny perskie
start learning
490 - 449 pne
Powstanie Związku Peloponeskiego
start learning
555 pne
Powstanie Związku Morskiego
start learning
478 - 477 pne
Związek Morski przekształa się w ARCHE
start learning
454 pne
Bitwa pod Cheroneą (Filip II)
start learning
338 pne
Powstanie Związku Korynckiego
start learning
337
I wojna punicka
start learning
264 - 241 pne
II wojna punicka
start learning
218 - 201 pne
Bitwa pod Kannami
start learning
216 pne
Bitwa pod Zammą
start learning
202 pne
III wojna punicka
start learning
149 - 146 pne
Powstanie Spartakusa
start learning
73 - 71 pne
Panowanie G. J. Cezara
start learning
49 - 44 pne
Oktawian August jedynym władcą (Pryncypiat)
start learning
30 pne
Edykt Mediolański
start learning
313
Sobór w Nicei
start learning
325
Przeniasienie stolicy do Konstantynopola
start learning
330
Teodozjusz wprowadza religię państwową
start learning
380
Zakaz czczenia starych bogów
start learning
392
Podział cesarstwa (Zach. - Rawenna, wsch. - Konstantynopol)
start learning
359
Upadek Cesrastwa zach.
start learning
476
Karol Młot pokonuje Arabów pod Poitiers
start learning
1. X 732
Obalenie dynastii Merowingów, Pepin zostaje władcą
start learning
751
Koronacja Karola Wielkiego
start learning
800
Traktat w Verdun (Frankowie- Fr., Wł., Niem.)
start learning
843
Św. Cyryl i Metody w księstwi Wielkomorawskim
start learning
863
Powstanie Rusi Kijowskiej
start learning
882
Bitwa na Lechowym Polu (Węgrzy vs. Otton - win)
start learning
955
Rządy Mieszka I
start learning
960
Koronaja Ottona I
start learning
962
Ślub Dobrawy z Mieszkiem
start learning
965
Chrzest Polski
start learning
966
Biskupstwo misyjne (Jordan)
start learning
968
Bitwa pod Cedynią
start learning
24. VI 972
Dagome Iudex
start learning
991
Śmierć Mieszka I
start learning
992
Smierć Św. Wojciecha w Prusach
start learning
997
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000
Koronacja B. Chrobrego, śmierć B.Ch., Koronacja Mieszka II
start learning
1025
Mieszko Lambert ucieka z kraju
start learning
1031
Bezprym obejmuje władzę
start learning
1031 - 32
Powrót Mieszka, zjednoczenia kraju
start learning
1031 - 34
K. Odnowiciel, przeniesienie stolicy do Krakowa
start learning
1039 - 58
Bolesław Śmiały, Szczodry (koronacja?), zatargi z biskupem Stanisławem, odbudowa Archidiecezji w Gnieźnie
start learning
(1076) 1058 - 79
Schizma Wschodnia
start learning
1054
Władysław Herman
start learning
1079 - 1102
Synod w Clermont (Urban II)
start learning
1095
Pierwsza Krucjata
start learning
1069 - 1099
Podzielenie Polski przez Hermana
start learning
1097
Władcą B. Krzywousty - walki ze Zbigniewem
start learning
1102 - 1138
Bitwa pod Głogowem (Henryk V atakuje Pl)
start learning
1109
1122
start learning
Sobór w Wormacji
Rozbicie dzielnicowe
start learning
1138
(Wygnanie Władysława)
start learning
1138 - 1146 (od 1141)
Zjazd w Łęczyc, przejęcie władzy przez K. Sprawiedliwego
start learning
1180
Wielka Karta Swobód
start learning
1215
Sprowadzenie Krzyżaków do Pl (K. Mazowiecki)
start learning
1126
Zjazd w Gąsawie - próba zjednoczenia, + Leszek Biały
start learning
1227
Bitwa pod Legnicą (Mongołowie, + H. Pobożny)
start learning
1241
Ostatnia (7) krucjata
start learning
1291
Bp. Jakub Świna koronuje w Gniaźnie Przemysła II
start learning
1295
Zamach, + Przemysł II
start learning
1296
Rządy Wacława II (dynastia Przemyślidów)
start learning
1300 - 05
Rządy Wacława III
start learning
1305 - 06
Rządy Władysława Łokietka (koronacja?)
start learning
1306 - 1333 (1320)
Król Anglii zwołuje Stany Generalne
start learning
1302
Polska utracił Pomorze Gdańskie
start learning
1308
Bitwa pod Płowcami
start learning
1331
Królem K. Wielki
start learning
1333 - 1370
Pokój Kaliski (odzyskujemy Ziemię Dobrzyńską i Kujawy)
start learning
1343
Pokój w Namysłowie (nie odzyskujemy Śląska)
start learning
1348
Założenia Akademii Krakowskiej
start learning
1364
Ludwik Andegaweński, Węgierski królem, unia personalna
start learning
1370 - 84
Przywilej Koszycki
start learning
1374
Jadwiga królową Polski
start learning
1384 - 99
Unia w Krewie - Chrzest i Ślub
start learning
1385
W. Jagiełło panuje w Pl.
start learning
1386 - 1434
Wojna Stuletnia
start learning
1337 - 1453
Przywilej Piotrkowski
start learning
1388
Bitwa pod Gdunwaldem
start learning
15. VII 1410
I pokój Trouński
start learning
1411
Przywilej Czerwiński
start learning
1422
Przywilej Warcki
start learning
1423
Przywilej Brzeski
start learning
1425
Przywileje Jedleńsko - krakowskie
start learning
1430 - 33
Odnowienia Akademii Krakowskiej
start learning
1400
Unia w Horodle (pl - lit) de facto przeciwko Krzyżakom
start learning
1413
Przywileje Cerkwicko - nieszawskie
start learning
1454
Wojna 13 - letnia
start learning
1453 - 1466
Przywilej Piotrkowski
start learning
1469

You must sign in to write a comment