16 Random Facts

 0    36 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
allegedly
start learning
rzekomo, przypuszczalnie, ponoć
allege
start learning
zarzucać (coś komuś), pomawiać (kogoś), powoływać, przytaczać, utrzymywać, twierdzić
allege something
start learning
twierdzić coś, zytaczać coś, powoływać się na coś
alleged
start learning
rzekomy, przypuszczalny, domniemany
allegation
start learning
bezpodstawne twierdzenie, insynuacja, zarzut, oskarżenie
exposure to something
start learning
wystawienie na działanie czegoś (np. na zimno), narażenie na coś
mercury vapour
start learning
pary rtęci, para rtęci
mercury
start learning
rtęć
vapor
start learning
mgła, para, opary
steam
start learning
para wodna, para, gotować na parze
poison
start learning
trucizna, otruć, wytruć, zatruć
impairment
start learning
upośledzenie
The impairment of her sight has gotten worse.
start learning
Upośledzenie jej wzroku pogorszyło się.
along with something
start learning
wraz z czegoś, razem z czym
hatter
start learning
kapelusznik
simultaneously
Jamie played the violin whilst simultaneously drumming a beat with his feet.
start learning
jednocześnie
Jamie grał na skrzypcach, jednocześnie wybijając rytm stopami.
He studies and works simultaneously.
start learning
Studiuje i pracuje jednocześnie.
receipt
start learning
pokwitowanie, paragon, potwierdzenie
I lost my receipt yesterday.
start learning
Wczoraj zgubiłem rachunek.
simultaneous
start learning
jednoczesny, równoległy (w czasie)
provide
start learning
dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
remainder
start learning
reszta (czegoś), pozostali (np. ludzie), końcówka (np. książki), pozostałość (długu), reszta (przy dzieleniu lub odejmowaniu cyfr), reszta z dzielenia, pozostałość, reszta spadkowa
We'll stay here for the remainder of the day.
start learning
Zostaniemy tutaj przez pozostałą część dnia
Deduct the costs of the event, and you have the remainder for yourself.
start learning
Po odjęciu kosztów imprezy, a resztę masz dla siebie. Odejmij koszty wydarzenia, a reszta jest dla ciebie.
He bequeathed the remainder to his son.
start learning
On przepisał resztę spadkową swojemu synowi.
deduct
I'm going to have to deduct points from your team for using your smartphone to check the answer.
start learning
odliczać
Będę zmuszony odjąć punkty waszemu zespołowi za używanie smartfona w celu sprawdzenia odpowiedzi.
deduct
start learning
odejmować, odliczać, potrącać
bequeathed item
start learning
rzecz zapisana w testamencie
bequeath
start learning
zapisać, zapisywać w spadku, pozostawić, przekazywać (np. wiedzę)
subtract
start learning
odejmować
If you subtract 8 from 6 you will get a negative number.
start learning
Jeśli odjąć 8 od 6 dostaniesz liczbę ujemną.
throw a party
start learning
wydać przyjęcie, urządzić imprezę
contest
start learning
konkurs, walka, zawody, olimpiada przedmiotowa (np. matematyczna)
contest
start learning
zakwestionować, podważyć ważność, walczyć o zwycięstwo (np. w zawodach sportowych, w wyborach)
unmixed blessing
start learning
pełnia szczęścia
unmixed
start learning
czysty (np. uczucie)

You must sign in to write a comment