14. ŻYCIE SPOŁECZNE

 0    144 flashcards    maja.tuchowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
granica
start learning
border
graniczyć z czymś
start learning
border with sth
stolica
start learning
capital
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
kraj
start learning
country
demokracja
start learning
democracy
wybierać w wyborach
start learning
elect
wybory
start learning
election
rząd
start learning
government
głowa państwa
start learning
head of state
królestwo
start learning
kingdom
Ministerstwo (Sprawiedliwości)
start learning
Ministry of (Justice)
monarchia
start learning
monarchy
poseł, posłanka
start learning
MP (Member of Parliament)
hymn narodowy
start learning
national anthem
język urzędowy
start learning
official language
parlament
start learning
parliament
partia polityczna
start learning
political party
polityk
start learning
politician
polityka
start learning
politics
ludność
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
republika
start learning
republic
społeczeństwo
start learning
society
państwo
start learning
state
województwo
start learning
voivodeship
głosować
start learning
vote
nadużywać (np: alkoholu)
start learning
abuse
osoba uzależniona
start learning
addict
uzależnienie
start learning
addiction
być uzależnionym od (narkotyków)
start learning
be addicted to (drugs)
powodować, wywoływać problemy
start learning
cause problems
dyskryminacja
start learning
discrimination
obowiązek
start learning
duty
emigrant
start learning
emigrant
emigrować
start learning
emigrate
emigracja
start learning
emigration
hazard
start learning
gambling
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
imigrant/imigrantka
start learning
immigrant
imigrować
start learning
immigrate
imigracja
start learning
immigration
integrować się
start learning
integrate
stracić kontrolę nad
start learning
lose control over
ubóstwo
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
schronisko
start learning
shelter
problemy społeczne
start learning
social problems
terroryzm
start learning
terrorism
bezrobocie
start learning
unemployment
przemoc
start learning
violence
agresja
start learning
aggression
uzbrojony
start learning
armed
zaatakować kogoś
start learning
attack sb
napastnik
start learning
attacker
szantaż, szantażować
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
włamać się do
start learning
break into
prześladować, znęcać sie; łobuz, osoba znęcająca się nad słabszymi
start learning
bully
prześladowanie, nękanie
start learning
bullying
włamywacz
start learning
burglar
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamać się i okraść
start learning
burgle
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
przestępca
start learning
criminal
nękanie w internecie
start learning
cyberstalking/cyberbullying
handlarz narkotykami
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug dealing
porwać
start learning
kidnap
porywacz
start learning
kidnapper
porwanie
start learning
kidnapping
napaść i okraść, popełnić rozbój
start learning
mug
napastnik, sprawca rozboju
start learning
mugger
napad (uliczny), rozbój
start learning
mugging
morderstwo, mordować
start learning
murder
morderca
start learning
murderer
dokonać kradzieży kieszonkowej
start learning
pick sb’s pocket
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
obrabować
start learning
rob
rabuś, bandyta
start learning
robber
napad rabunkowy
start learning
robbery
kraść w sklepie
start learning
shoplift
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
nękać
start learning
stalk
natręt (śledzący kogoś)
start learning
stalker
nękanie
start learning
stalking
kraść
start learning
steal
kradzież
start learning
theft
złodziej/złodziejka
start learning
thief
wandal
start learning
vandal
dewastować
start learning
vandalise
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć kogoś o sth
start learning
accuse sb of sth
alibi
start learning
alibi
aresztować
start learning
arrest
łamać prawo
start learning
break the law
złapać
start learning
catch
sąd
start learning
court
przestępczość, przestępstwo
start learning
crime
uciec
start learning
escape
dowody
start learning
evidence
grzywna, mandat
start learning
fine
odciski palców
start learning
fingerprints
zostać złapanym
start learning
get caught
wyjść z więzienia
start learning
get out of prison
poddać się
start learning
give up
winny
start learning
guilty
(nie)legalny
start learning
(il)legal
niewinny
start learning
innocent
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
śledztwo, dochodzenie
start learning
investigation
sędzia
start learning
judge
prawo
start learning
law
prawnik/prawniczka
start learning
lawyer
przestrzegać, być posłusznym, postępować zgodnie z
start learning
obey
posterunek policji
start learning
police station
Więzienie
start learning
prison/jail
(Prywatny) detektyw
start learning
(private) detective
karać
start learning
punish
kara (do czegoś)
start learning
punishment (for sth)
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
skazać
start learning
sentence
rozwiązać zagadkę
start learning
solve a mystery
ofiara
start learning
victim
broń
start learning
weapon
świadek, być świadkiem
start learning
witness
organizacja dobroczynna
start learning
charity
impreza charytatywna
start learning
charity event
działalność dobroczynna
start learning
charity work
zbierać pieniądze
start learning
collect/raise money
dom kultury
start learning
community centre
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wydarzenie społeczne/ towarzyskie
start learning
social event
wolontariusz/wolontariuszka, zgłosić się na ochotnika
start learning
volunteer
wygasać, upływać, tracić ważność
start learning
expire
wydalać (ucznia ze szkoły)
start learning
expel from
tworzyć
start learning
form
stały, trwały
start learning
permanent
rozpoznawać, uznać
start learning
recognise
droczyć się, dokuczać
start learning
tease

You must sign in to write a comment