14. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Dlaczego zostawiłaś swoją ostatnią pracę?

 0    6 flashcards    Karmelowa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dlaczego opuściłaś swoją ostatnią pracę?
start learning
Why did you leave your last job?
Firma przeszła kilka problemów finansowych, które miały bezpośredni wpływ na członków załogi.
start learning
The company went through some financial problems, that had direct effect on the crew within.
Chciałbym skupić się na mojej pracy, nie rozpraszając się problemami z inwestorami
start learning
I would like to focus on my work, not being distracted, by issues with the investors.
Nie miałem nikogo bardziej doświadczonego niż ja, będąc jedynym animatorem w firmie.
start learning
I had no one more experienced than me, being the only animator in the company.
Firma była dość mała, zatrudniała tylko ośmiu pracowników.
start learning
The company was pretty small, with only eight employees.
Moim celem jest praca w większych, bardziej rozwiniętych firmach, im większy projekt - tym lepiej.
start learning
My goal is to work in bigger, more developed companies, the bigger the project – the better.

You must sign in to write a comment