14 Random Facts

 0    27 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
appeal
start learning
apel, wezwanie (o coś), apelacja od wyroku, odwołanie (od jakiejś decyzji), czar, urok, atrakcyjność,
appeal to something
start learning
oddziaływać na coś, wpływać, odwoływać się do czegoś (np. o reklamie), zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu), składać apelację (od wyroku sądowego), apelować, odwoływać się, składać odwołanie
appeal to somebody
His enthusiasm and joy of life appeal to me.
start learning
podobać się komuś
Podoba mi się jego entuzjazm i radość życia.
smear
start learning
plama, smuga (farby, sadzy), oszczerstwo, potwarz, wymaz (krwi, wydzieliny jakiegoś narządu), usmarować (się czymś), rozmazać (np. makijaż), mazać (np. kredką po ścianie), oczerniać, obsmarowywać (kogoś)
alongside
start learning
przy, obok, wzdłuż (czegoś)
Some sailors say that docking alongside is easier than parallel parking on the street.
start learning
Niektórzy żeglarze twierdzą, że dokowanie obok jest łatwiejsze niż parkowanie równoległe na ulicy.
parallel
start learning
porównanie, podobieństwo, równoleżnik, równoległy (w matematyce), równoległy (dziejący się równocześnie), dorównywać, być porównywalnym
Your novel parallels the greatest authors.
start learning
Twoja powieść dorównuje największym pisarzom.
meridian
The position of the prime meridian hasn't always been the same.
start learning
południk
Pozycja głównego południka nie zawsze była taka sama.
meridian
start learning
południowy (dot. południa jako pory dnia)
the equator
start learning
równik
Countries situated on the equator have summer weather all year long.
start learning
Kraje położone na równiku mają letnią pogodę przez cały rok.
decline
start learning
spadek (np. cen), zanik (np. mięśni), ubytek (np. sił), utrata (np. zdrowia), upadek (np. cesarstwa), schyłek (np. dnia, życia), pochylenie (terenu)
decline
start learning
zmniejszać się (np. o zainteresowaniu), odmawiać (prośbie), odrzucać (ofertę), zanikać (np. o mięśniach), ubywać (np. o siłach), podupadać (o zdrowiu), chylić się ku upadkowi (np. o rządach), zbliżać się ku końcowi (np. o dniu, życiu),
decline
start learning
obniżać się (o terenie), zwieszać (głowę), deklinować (odmieniać rzeczowniki, przymiotniki, zaimki lub liczebniki przez przypadki i liczby)
My mom declined her head when she found out about my grandmother's death.
start learning
Moja mama zwiesiła głowę, gdy dowiedziała się o śmierci mojej babci.
recline
start learning
wyciągnąć (się), leżeć, odpoczywać, pochylać skośnie, opuszczać (oparcie fotela), spoczywać w pozycji półleżącej
dunk
start learning
wsadzić, zrobić wsad, wrzucić piłkę pionowo do kosz, wsad (w koszykówce),
dunk somebody
start learning
zanurzyć kogoś, podtopić kogoś (dla żartu)
assassination
start learning
morderstwo (skrytobójcze), zamach
assassinate
start learning
mordować (skrytobójczo), dokonywać zamachu (na kogoś)
attempt
start learning
próbować, usiłować, próba, usiłowanie
surviving assassination attempts
start learning
przetrwanie prób zamachu
plot, lot, plot of land
start learning
wydzielony kawałek terenu, działka (np. pod zabudowę lub uprawę),
plot
start learning
fabuła, spisek, zmowa, wykres, plan, mapa
plot
start learning
intrygować, knuć, śledzić (np. drogę na mapie), analizować, kreślić (np. plan), nanosić (na mapę)
all year long
start learning
przez cały rok

You must sign in to write a comment