11 accounting

 0    20 flashcards    magdalenaskiba7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obrót
start learning
turnover
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
rachunkowość
start learning
accounting
Koszt sprzedaży
start learning
cost of sales
zysk brutto (obrót minus koszt sprzedaży)
start learning
gross profit (turnover minus the cost of sales)
zysk netto (zysk brutto minus wydatki i podatki)
start learning
net profit (the gross profit minus the expenses and taxes)
wierzyciele (firmy, z której są pieniądze)
start learning
creditors (companies to which money is owing)
dłużnicy (firmy, które są winne pieniądze)
start learning
debtors (companies which owe money)
rezerwy
start learning
reserves
w rachunku bieżącym
start learning
overdraft
zawdzięczać, być winnym, być dłużnym
start learning
owe
Średnia cena
start learning
average price
koszty ogólne
start learning
overhead
utworzyć
start learning
set up
polecenie zapłaty
start learning
direct debit
rata
start learning
instalment
odsetki
start learning
interest
kłopot, przeszkadzać
start learning
hassle, bother
gonić zapłatę, dręczyć
start learning
chase payment
dokładne, precyzyjne
start learning
accurate, precise

You must sign in to write a comment