1000 najważniejszych rzeczowników po włosku 450 - 500

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
internet
start learning
Internet
anche: la rete, il web
odniesienie
Teresa chciałaby odnieść się do bardzo interesującej kwestii.
start learning
il riferimento
Teresa vorrebbe fare riferimento a una questione molto interessante.
agencja
start learning
l'agenzia
media
Myślę, że powinnismy skontaktować się z mediami.
start learning
i media
Penso che dobbiamo contattare i media.
prośba
również: podanie, żądanie
start learning
la richiesta
anche: la domanda
relacja, związek
Powiedz mi, jaka jest relacja między wami dwojgiem?
start learning
la relazione
anche: il rapporto, il legame
Dimmi, che relazione c'è tra voi due?
kradzież
start learning
il furto
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 najważniejszych rzeczowników po włosku"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment