04 PRACA (employment conditions; job market)

 0    142 flashcards    lilaen
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

answer to the immediate boss
start learning
podlegać bezpośredniemu szefowi

coroczna ocena pracownika

at all hours
start learning
późną nocą

attach a CV
start learning
załączyć CV

be at risk
start learning
być zagrożonym (o miejscu pracy)

be cooped up in a stuffy office
start learning
być stłoczonych w dusznym biurze

be fired/ be sacked
start learning
zostać zwolnionym z pracy

be in a rush
start learning
być w pośpiechu

be in a rut
start learning
popaść w rutynę

be in charge of sth
start learning
zarządzać czymś, odpowiadać za coś

be made redundant
start learning
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów

be on the breadline
start learning
być na skraju ubóstwa

be passionate about one’s jobs
start learning
kochać swoją pracę

be running late
start learning
być spóźnionym, zaczynać z opóźnieniem

be sb by profession
start learning
być kimś z zawodu

premia

break through the glass ceiling
start learning
przełamać bariery rozwoju zawodowego

business trip
start learning
podróż służbowa

career prospects
start learning
perspektywy rozwoju zawodowego

change jobs
start learning
zmienić pracę

check out company
start learning
sprawdzić informacje o firmie

climb the career ladder
start learning
wspinać się po szczeblach kariery

kolega lub koleżanka z pracy

covering letter
start learning
list motywacyjny

develop a rapport with the interviewer
start learning
nawiązać dobry kontakt z osobą przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną

do/work overtime
start learning
pracować po godzinach

do/work shifts
start learning
pracować na zmiany

do something for a living
start learning
utrzymywać się z czegoś

do the graveyard shift
start learning
pracować na nocną zmianę

redukcja zatrudnienia

obowiązki

zarobek

załączyć

entrepreneur
start learning
przedsiębiorca

face challenges
start learning
stawiać czoła wyzwaniom

fast-track sb into a position
start learning
awansować kogoś szybko na stanowisko

fill sb in
start learning
wprowadzić kogoś w zagadnienie, sprawę, udzielić informacji

fill sth in
start learning
wypełnić coś

follow the career path
start learning
podążać ścieżką kariery

follow up an interview with an e-mail
start learning
wysłać wiadomość po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej

freelancer
start learning
wolny strzelec

get/land a job
start learning
dostać pracę

get a pension
start learning
dostać rentę/emeryturę

radzić sobie

get careers advice
start learning
uzyskać doradztwo zawodowe

get promotion
start learning
dostać awans

get regular feedback
start learning
otrzymywać regularną ocenę (np. swojej pracy)

get satisfaction from one's job
start learning
czerpać satysfakcję z pracy

go bankrupt
start learning
zbankrutować

go freelance
start learning
zacząć pracować jako freelancer

go on strike
start learning
strajkować

good for business
start learning
korzystny, dobry dla firmy

good interpersonal skills
start learning
dobre umiejętności interpersonalne

hand in one's notice
start learning
wręczyć wymówienie

hand over information
start learning
przekazać informacje

have a complaints procedure
start learning
mieć procedurę składania reklamacji

have an interview
start learning
odbyć rozmowę kwalifikacyjną

have excellent head for sth
start learning
mieć doskonałą głowę do czegoś

have expenses
start learning
mieć wydatki

headhunt sb
start learning
znaleźć i zatrudnić pracownika (najczęściej z konkurencyjnej firmy)

hourly rate
start learning
stawka godzinowa

human resources
start learning
dział personalny

improvement in relations
start learning
poprawa stosunków

in the open air
start learning
na świeżym powietrzu

in-house training opportunities
start learning
możliwość szkoleń wewnętrznych

dochód

job description
start learning
zakres obowiązków

join a union
start learning
wstąpić do związku zawodowego

keep a record
start learning
prowadzić rejestr

lack (of experience)
start learning
brak (doświadczenia)

leave/quit one's job
start learning
odejść z pracy

make a good first impression
start learning
zrobić dobre pierwsze wrażenie

make ends meet
start learning
wiązać koniec z końcem

make up for lost time
start learning
nadrobić stracony czas

minimum wage
start learning
płaca minimalna

offer a job
start learning
zaproponować pracę

paid holiday
start learning
płatny urlop

pay into a pension scheme
start learning
płacić na fundusz emerytalny

podwyżka

pay sb over the odds
start learning
płacić komuś więcej niż inni

per hour / week / month
start learning
za godzinę / tydzień / miesiąc

korzyść, bonus

pick up new skills
start learning
zdobyć nowe umiejętności

position/post
start learning
pozycja, stanowisko

probation/trial period
start learning
okres próbny

productivity
start learning
wydajność

profit goes into one's own pocket
start learning
zysk trafia do czyjejś kieszeni

dać awans

promote sb over sb else
start learning
awansować kogoś na niekorzyść innego pracownika

public holiday
start learning
dzień ustawowo wolny od pracy

qualifications
start learning
kwalifikacje

recruitment
start learning
rekrutacja

referencje

odrzucać

rezygnować

przejść na emeryturę

retirement
start learning
przejście na emeryturę, emerytura

run sb’s own business
start learning
prowadzić własną firmę

pensja

seasonal work
start learning
praca sezonowa

self-employed
start learning
samozatrudniony

sense of achievement
start learning
poczucie spełnienia

serve an apprenticeship
start learning
odbywać praktykę

short list
start learning
lista wyselekcjonowanych kandydatów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

sick leave
start learning
zwolnienie lekarskie

zasiłek chorobowy

sign on (the dole)
start learning
zarejestrować się jako bezrobotny

Situations Vacant
start learning
oferty pracy (rubryka w gazecie)

personel, kadra

staff morale
start learning
morale w zespole

start up a business
start learning
założyć firmę

ustąpić (z zajmowanej pozycji /zajmowanego stanowiska)

summer job
start learning
praca sezonowa (w lecie)

support oneself
start learning
samemu się utrzymywać

swap shifts
start learning
zamienić się na zmiany z innym pracownikiem

take early retirement
start learning
pójść na wcześniejszą emeryturę

take every opportunity to do sth
start learning
wykorzystać każdą okazję do zrobienia czegoś

take sb on/hire sb
start learning
zatrudnić kogoś

take on/up a new position
start learning
objąć nowe stanowisko

take on extra hours
start learning
pracować w godzinach nadliczbowych

take over from sb
start learning
przejąć od kogoś obowiązki

take responsibility for sth
start learning
wziąć za coś odpowiedzialność

take time off
start learning
wziąć wolne

take unpaid leave
start learning
wziąć urlop bezpłatny

take up a reference
start learning
sprawdzić referencje kandydata


praca zespołowa


unemployed
start learning
bezrobotny

up-to-date
start learning
aktualny

wakat, wolne stanowisko

płaca, dniówka

work flexitime
start learning
mieć elastyczne godziny pracy

work for a company
start learning
pracować w firmie

work for oneself
start learning
pracować na własny rachunek

work in sales
start learning
pracować w dziale sprzedaży

work long hours
start learning
pracować do późna

work on sth
start learning
pracować nad czymś

work to a deadline
start learning
mieć wyznaczony termin na wykonanie pracy

work under pressure
start learning
praca pod presją

working conditions
start learning
warunki pracy

miejsce pracy


You must sign in to write a comment