03.10.19 Military organization

 0    61 flashcards    szygas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wielce
start learning
greatly
zwiększać, podwyższać
start learning
increases
Najmniejszy
start learning
the smallest
nowoczesna armia
start learning
a modern army
stanowić, składający się
start learning
made up
razem
start learning
together
z plutonu
start learning
from a platoon
włączać, dołączyć do
start learning
to include to
pułk
start learning
regiment
składający się z
start learning
consisting of
składającą się z
start learning
to consist of
obejmować, zawierać
start learning
comprise
co najmniej dwa
start learning
at least two
zapewnić
start learning
to provide
tłumić
start learning
a suppress
stanowisko, umiejscowienie
start learning
emplacement
ogień zaporowy
start learning
suppressive fire
w ciągu
start learning
within
walczyć bezpośrednio z wrogiem
start learning
fight the enemy directly
najstarszy z nich
start learning
the oldest of these
wiązać walkę
start learning
engage the enemy
broń ręczna
start learning
small arms
działo dużego karabru
start learning
large-caliber guns
artyleria zapewnia ogień
start learning
the artillery provides fire
walka na pierwszej linii
start learning
front-line combat
korpus inżynierów
start learning
the corps of engineers
zamówić wsparcie
start learning
to order support
zapewnić wsparcie
start learning
to provide support
pokonywać duże odległości
start learning
to cover a long distance
Piechota
start learning
Infantry
żołnierze piechoty
start learning
foot soldiers
dokonywać konserwacji
start learning
to perform maintenance
wykonać budowę
start learning
to perform construction
wywnioskować
start learning
inferred
towarzyszyć
start learning
to accompany
zmierzyć się z wrogiem
start learning
face the enemy
podobny / podobna
start learning
similar
zmierzyć się z problemami
start learning
to face numerous problems
wyciągnąć wnioski
start learning
to inter the conclusion
bez fizycznej obecności
start learning
without physical presence
zhakować
start learning
hacked off
uderzyć bez ostrzeżenia
start learning
to strike without warning
sparaliżować
start learning
paralyse
stać się realnym zagrożeniem
start learning
become a real threat
przełamać
start learning
to break through
sieci obronne
start learning
defense Networks
walczyć z armią ekspertów
start learning
to fight against an army of expert
być chronionym przed zagrożeniami
start learning
to be covered against threats
prawdziwy problem
start learning
a real concern
chroniony
start learning
to protected
cel terrorystyczny
start learning
a terrorist Target
stało się jasne
start learning
it's become clear
źródło bezsennej informacji
start learning
source of priceless information
śmiertelny
start learning
fatal
w celu zapewnienia oprogramowania zabezpieczającego.
start learning
to provide security software.
średnia przerwa czasowa
start learning
the average time gap
kluczowa obrona
start learning
key defense
podejrzany
start learning
a suspect
zagrożenie cybernetyczne
start learning
cyber threat
decydujący
start learning
decisive
koordynować
start learning
to coordinate

You must sign in to write a comment