03 English Through Reading

 0    38 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
number of something, a lot of
start learning
liczba czegoś, ilość czegoś, dużo
number off
start learning
podwójne f, odliczać
explore
start learning
zbadać, zwiedzać, eksplorować (np. miasto), macać, wymacywać (np. guz na głowie)
The group explored five museums.
start learning
Grupa zbadała pięć muzeów. Grupa zwiedziła 5 muzeów.
I explored the bump on my head.
start learning
Wymacałem guz na głowie.
bump
start learning
guz, brzuch (kobiety ciężarnej), tąpnięcie (np. w kopalni), uderzyć (o coś), potrącić (coś), podskakiwać (np. podczas jazdy po wyboistej drodze)
I bumped my head on the window.
start learning
Uderzyłem głową w okno.
head off
start learning
udać się, wyjeżdżać, odchodzić
head somebody off
start learning
zatrzymać kogoś
head something off
start learning
zapobiegać czemuś
widespread
start learning
powszechny, szeroko rozpowszechniony (np. o krytyce)
hike
start learning
piesza wycieczka, wędrować, chodzić na wycieczki (zwykle po górach)
hiker
We're going to try to get hikers to come here in the summer.
start learning
turysta
Zamierzamy spróbować zachęcić turystów, żeby przyjechali tu latem.
e-cigarette
start learning
papieros elektroniczny, e-papieros
great deal of something
start learning
wielka ilość czegoś
prove
start learning
dowieść, udowadniać, dowodzić, okazywać się, wykazywać (prawdziwość testamentu)
ceremony, ceremonies
start learning
ceremonia, obrządek, obrzęd (np. koronacji)
prehistoric, also, prehistorical
start learning
prehistoryczny
more recent
start learning
nowszy, bardziej bliski
recent
The recent events have changed my life.
start learning
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
most recent
start learning
najnowszy
pirate, pirates
start learning
pirat (np. morski), plagiator, pirat (np. pracy magisterskiej), kopiować nielegalnie
age
start learning
wiek, epoka, starzeć się
ageing
start learning
starzenie się, dojrzewanie, podstarzały
affect
start learning
afekt (stan wzburzenia), afekt (ekspresja emocji, np. lęku, gniewu), oddziaływać na, mieć wpływ na, wzruszać, poruszać (kogoś), udawać, atakować (o chorobie)
great deal of something
start learning
wielka ilość czegoś
importance
This is a meeting of high importance for the peace process.
start learning
ważność
To spotkanie o dużym znaczeniu dla procesu pokojowego.
important
It's important to drink a lot of water.
start learning
ważny
Ważne jest, aby pić dużo wody.
consistent
start learning
jednolity, spójny, konsekwentny, logiczny, stały, zgodny
consist
start learning
składać się
even
start learning
nawet, wręcz, równy, płaski, równomierny, wyrównany, parzysty,
The doctor sees his patients on even days of the month.
start learning
Lekarz przyjmuje swoich pacjentów w parzyste dni miesiąca.
even
start learning
wyrównany (np. pojedynek), remisowy (np. wynik, punktacja), spokojny (nieekstremalny)
Even though the fight was even, our representative lost.
start learning
Mimo że walka była wyrównana, nasz reprezentant przegrał.
even
start learning
wyrównać, równoważyć,
Mary evened the soil and placed a seed in the middle of it.
start learning
Mary wyrównała ziemię i umieściła na niej ziarno.
duel
start learning
pojedynek, pojedynkować się, stoczyć pojedynek
Last year, it was said that Patryk would be getting married this year.
start learning
W ubiegłym roku mówiono, że Patryk ożeni się w tym roku.

You must sign in to write a comment