Žmonės - People

 0    36 flashcards    VocApp
 
Question Answer
Aš Mantas.
start learning
I
I am Mantas.
tu
Kas tu?
start learning
you
Who are you?
jis
Kas jis?
start learning
he
Who is he?
ji
Ji yra mano sesuo.
start learning
she
She is my sister.
mes
Mes alkani.
start learning
we
We are hungry.
jūs
Jūs galėtumėte uždaryti duris?
start learning
you
Could you close the door, please?
jie
Jie mūsų draugai.
start learning
they
They are our friends.
jos
Jos mūsų puseserės.
start learning
they
They are our cousins.
asmuo
Norėčiau staliuko vienam asmeniui.
start learning
person
A table for one person, please.
žmonės
Man taip sakė žmonės.
start learning
people
That is what people told me.
draugas
Tai mano draugas Mantas.
start learning
friend
This is my friend, Mantas.
žmona
Tai mano žmona Julija.
start learning
wife
This is my wife, Julija.
vyras
Mano vyras čia bus bet kurią minutę.
start learning
husband
My husband will be here any minute.
brolis
Jis elgiasi visai kaip mano brolis.
start learning
brother
He is acting exactly like my brother.
sesuo
Kur tavo sesuo?
start learning
sister
Where is your sister?
vaikas
Jis geras vaikas.
start learning
child
He is a good child.
sūnus
Maniau, kad tai mano sūnus.
start learning
son
I thought it is my son.
dukra
Ta mergaitė yra mano dukra.
start learning
daughter
That girl is my daughter.
mama
Mano mama yra mokytoja.
start learning
mother
My mother is a teacher.
tėtis
Mano tėtis dirba taksi vairuotoju.
start learning
father
My father works as a taxi driver.
vaikinas
Atvyksta jos vaikinas.
start learning
boyfriend
Her boyfriend is coming.
mergina
Mano mergina yra pati gražiausia mergina pasaulyje.
start learning
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
vyras
Taip pat reiškia "žmogus".
Kas šis vyras?
start learning
man
Who is this man?
moteris
Ji ištekėjusi moteris.
start learning
woman
She is a married woman.
mokytoja
Jūs esate mano geriausia prancūzų kalbos mokytoja.
start learning
teacher
You are my best French teacher.
gydytojas
Tomas yra geriausias gydytojas mieste.
start learning
doctor
Tomas is the best doctor in town.
visi
Visi yra kviečiami.
start learning
everybody
Everyone is invited.
niekas
Niekas su manimi nekalba.
start learning
nobody
Nobody speaks to me.
kažkas
Kažkas suvalgė mano sumuštinį.
start learning
somebody
Somebody ate my sandwich.
mano
Tai mano šuo.
start learning
my
It's my dog.
tavo
Kur tavo krepšys?
start learning
your
Where's your bag?
jo
Jo sūnus yra aktorius.
start learning
his
His son is an actor.
jos
Man patinka jos batai.
start learning
her
I like her shoes.
mūsų
Jis nori vesti mūsų dukterį.
start learning
our
He wants to marry our daughter.
jūsų
Man patinka Jūsų šeima.
start learning
your
I like your family.
Man nepatinka jų tėvai.
start learning
their
I don't like their parents.

You must sign in to write a comment