Anglų kalba per 1 dieną
100%
FREE


Anglų kalba per 1 dieną

Sign up for free

This course is 100% free. We want to show you how fast & easy you can learn with us.
10 words in 10 seconds - 10 žodžių per 10 sekundžių  
10 flashcards
You already know that:) - Tai, ką jau žinai:)  
11 flashcards
Skaičiai - Numbers  
66 flashcards
Mandagūs išsireiškimai - Polite expressions  
16 flashcards
Veikla - Activities  
29 flashcards
Vieta - Space  
31 flashcards
Klausimai - Questions  
12 flashcards
Žmonės - People  
36 flashcards
Naudingos frazės - Useful phrases  
21 flashcards
Paprastos frazės iš moksleivių vadovėlio;) - A typical conversation fr...  
15 flashcards
Naujų dalykų mokymasis - Learning new things  
15 flashcards
Funkcijos - Features  
30 flashcards
Laikas - Time  
27 flashcards


flashcards