Anglų kalba per 1 dieną
100%
FREE


Anglų kalba per 1 dieną

Sign up for free

This course is 100% free. We want to show you how fast & easy you can learn with us.
10 words in 10 seconds / 10 žodžių per 10 sekundžių  
10 flashcards
These you already know:) / Tai, ką jau žinai:)  
11 flashcards
Skaičiai / Numbers  
66 flashcards
Mandagūs išsireiškimai / Polite expressions  
16 flashcards
Veikla / Activities  
29 flashcards
Vieta / Space  
31 flashcards
Klausimai / Questions  
12 flashcards
Žmonės / People  
36 flashcards
Naudingos frazės / Useful phrases  
21 flashcards
Paprastos frazės iš moksleivių vadovėlio / A typical conversation from...  
15 flashcards
Naujų dalykų mokymasis / Learning new things  
15 flashcards
Funkcijos / Features  
30 flashcards
Laikas / Time  
27 flashcards


flashcards