zestaw1

 0    184 flashcards    mateuszplociennik
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

przekonać
start learning
to convince

jak najwięcej
start learning
as many as possible

jak dotąd
start learning
so far

sprawy, kwestie
start learning
meters

impress

aczkolwiek, chociaż
start learning
although

wymagające
start learning
demanding

zaburzenia
start learning
Disorders

różnorodny
start learning
diverse

niesamowicie
start learning
incredible

prawdziwie, naprawde(pięknie)
start learning
truly,

rarely

ze sobą, wzajemnie
start learning
each other

przedstawić
start learning
present

zobrazować
start learning
ilustrate

poverty

przeważnie
start learning
mostly

przygotowany
start learning
prepared

pronounce

skomplikowany
start learning
complex

wypełniony
start learning
filled

middle

hang

gonić, ścigać
start learning
chase

from the fall

threw


on them


odsunąć się od
start learning
move away from

wypełniac
start learning
fill

oświetlone
start learning
lit up


nieść, dzwigać
start learning
carry

mess

minął go, przeszedł obok
start learning
he passed him

suffer

podnieść
start learning
to pick sb/sth up

threw

persuade

during

complain

orders

zakładać się
start learning
bet


ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious

wahać się
start learning
hesitate

odpowiedzieć
start learning
reply

distant

osobno, niezależnie
start learning
apart

odróżnić je od siebie
start learning
tell them apart

depend

zazdrość
start learning
envy

joy

zapewniać
start learning
provide

szczególny
start learning
particular

wystawa, wystawa
start learning
display

pospolity, wspólny
start learning
common

default

cells

oddać, udzielać
start learning
render

związane, powiązany
start learning
associated

szczególny
start learning
particular

przestarzały
start learning
obsolete

luźno, swobodnie
start learning
loosely

in order to

oprawa, wiążący
start learning
binding

cel, powód, przeznaczenie
start learning
purpose

gładki, płynny, łagodny
start learning
smooth

ustalać, decydować
start learning
determine

łączy elementy
start learning
combines elements

otrzymywać, uzyskiwać
start learning
receive, obtain

treasure

wyczerpujący
start learning
exhausting

boję się, że
start learning
I'm afraid that

reach

straight


refuse

instead of

zazdrosny (o ludzi)
start learning
jealous

popierać, zachecac
start learning
encourage

risky

dalej i dalej
start learning
farther and farther

oskarżać
start learning
accuse

bronić się, odpierać powództwo
start learning
defend

innocent

winda, podnosić
start learning
lift

west

east

south

objective

czas wolny
start learning
spare time

appreciate

gain

avoid

require

honest

zgoda / pozwolenie
start learning
permission

eternal

wątpliwość, wątpić
start learning
doubt

niespokojny, zaniepokojony
start learning
disturbed

ledwo(np się znać)
start learning
barely

wyposażenie
start learning
equipment

śpieszyć się
start learning
hurry

zdać sobie sprawę, że
start learning
realized that

nie używany
start learning
disused

odliczanie
start learning
countdown

point

przed siebie
start learning
ahead

available


właściwy (poprawny)
start learning
proper

niezręczne(np sytuacja)
start learning
awkward

overdue

obowiązki / obowiązki
start learning
diuties / responsibilities

prosperous

resume

envelope

ordinary


wyrażenie
start learning
phrase

nearly, almost

wave

furniture

rarely

bruise

confused

halves

certain

stingy

rozweselać się
start learning
cheer up

set up

oświadczenie
start learning
statement

generous

portmonetka
start learning
purse

yell

niedogodność
start learning
inconvenience

podejście(do sytuacji) metoda
start learning
approach

przysługa
start learning
favour

despite

toward

shallow

wgłębienie
start learning
recess

zasoby, środki
start learning
resources

płynność
start learning
fluency

odpowiedź
start learning
response

składniki
start learning
ingredients

instead of

include

pozostały
start learning
remaining

amount

bottom


bondage

różny, rozmaity, różnorodny
start learning
various

wzgląd (na coś)
start learning
sake
For his sake and children's
Ze względu na niego i dzieci


drawer

exact

ujawnić, odsłonić (sekret, talent, prawde)
start learning
reveal
ale nie wolno tego nikomu ujawnić.
but you must not reveal it to any man

panna młoda
start learning
bridelayer

report, submit

zawartość
start learning
content

ściszyć muzykę
start learning
turn down the music

wymiotować
start learning
throw up

przez coś
start learning
through


affect, influence

przyzwyczajenie
start learning
habit

uzależniony
start learning
addicted

wytrzymać
start learning
withstand


traktować
start learning
treat

przekleństwa
start learning
swear words

wytrzymać
start learning
withstand

okres (np czasu)
start learning
period

dać sobie radę
start learning
manage

przypominać(coś sobie)
start learning
remind

odstąpić, odjechać
start learning
depart

zasłużyć, zasługiwać
start learning
deserve


You must sign in to write a comment