Zdania z "can"

 0    31 flashcards    abialecka836
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy ja mogę jeść podczas lekcji?
start learning
Can I eat during the lesson?
Czy on może pójść na spacer?
start learning
Can he go for a walk?
Czy my możemy korzystać z internetu?
start learning
Can we use the internet?
Czy ja mogę oglądać telewizję w nocy?
start learning
Can I watch TV at night?
Czy ja mogę użyć twojej książki?
start learning
Can I use your book?
Czy ja mogę iść do kina?
start learning
Can I go to the cinema?
Czy ja mogę zjeść loda?
start learning
Can I eat ice cream?
Czy my możemy iść do parku, mamo?
start learning
Can we go to the park, mom?
Czy my możemy pobawić się?
start learning
Can we play?
Czy możemy zjeść zupę pomidorową?
start learning
Can we eat tomato soup?
Czy oni mogą odrobić lekcje?
start learning
Can they do their homework?
Czy wy możecie iść do parku?
start learning
Can you go to the park?
Czy ona może napić się wody?
start learning
Can she drink water?
Czy on może kierować samochodem?
start learning
Can he drive a car?
Czy dziadek może pić piwo?
start learning
Can grandpa drink beer?
Czy Ola i Adam mogą iść grać w piłkę?
start learning
Can Ola and Adam go to play football?d
Filip nie może iść do parku.
start learning
Filip can not go to the park.
Ala nie może jechać do kina.
start learning
Ala can not go to the cinema.
Tomek nie może pić kawy.
start learning
Tomek can not drink coffee.
Oni nie mogą grać w koszykówkę.
start learning
They can not play basketball.
Ona nie może biegać.
start learning
She can not run.
My nie możemy grać w tenisa.
start learning
We can not play tennis.
Dziadek nie może grać w tenisa.
start learning
Grandfather can not play tennis.
Czy ty możesz wspinać się na drzewo?
start learning
Can you climb a tree?
Czy Kamil może grać w gry komputerowe?
start learning
Can Kamil play computer games?
Czy Sandra może zrobić ciastka?
start learning
Can Sandra make cakes?
Dziecko nie może czytać.
start learning
The child can not read.
Antek nie może pływać.
start learning
Antek can not swim.
Tomek nie może ugotować obiadu.
start learning
Tomek can not cook dinner.
Czy my możemy posłuchać muzyki?
start learning
Can we listen to music?
Czy dzieci mogą jeździć na rowerze?
start learning
Can children ride a bike?

You must sign in to write a comment