zasady demokratycznego państwa, państwo autorytarne i totalitarne

 0    12 flashcards    abielik
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zasada suwerenności narodu
start learning
władza w państwie należy do narodu, może on sprawować władze bezpośrednio lub pośrednio (przez swoich przedstawicieli)
zasada przedstawicielstwa
start learning
naród decyduje o państwie poprzez wybór przedstawicieli, np. posłów
zasada trójpodziału władzy
start learning
władza w państwie dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władze te wzajemnie się kontrolują.
władza ustawodawcza
start learning
sejm i senat
władza wykonawcza
start learning
prezydent RP i rada ministrów
władza sądownicza
start learning
sądy i trybunały
zasada państwa prawa
start learning
władza w państwie działa na podstawie prawa i w granicach prawa, przestrzegane są prawa i wolności obywatela oraz funkcjonują wolne media
zasada pluralizmu
start learning
w państwie mogą funkcjonować różne partie polityczne o odmiennych poglądach
czego w Polsce nie mogą propagować partie polityczne
start learning
totalitarnych metod i praktyk, faszyzmu, nazizmu, komunizmu, rasizmu, przemocy
zasada republikańskiej formy rządów
start learning
państwo jest republiką, a nie monarchią, czyli że głowa państwa jest wybierana, a nie np. dziedziczona
państwo autorytarne
start learning
charakteryzuje się ograniczeniem wolności i praw politycznych, fałszowaniem wyborów, ograniczeniem wolności mediów, natomiast przestrzegane są prawa i wolności ekonomiczne oraz socjalne, np. Białoruś
państwo totalitarne
start learning
ograniczone są wszystkie prawa i wolności, w państwie rządzi jeden wódz, zakazane jest istnienie opozycyjnych partii oraz innych mediów, np. Korea Północna

You must sign in to write a comment