zapierdol na koniec roku 10

 0    91 flashcards    pawelnowakowski0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodawać
start learning
to add
porozumienie
start learning
agreement
być wyrażanym
start learning
be expressed
rachunek
start learning
bill
obie strony
start learning
both parties
w odróżnieniu
start learning
by contrast
obliczać
start learning
calculate
kombinacja
start learning
combination
koszty
start learning
costs
mogłyby być wydane na leprze rzeczy
start learning
they could be spent on better things
pomimo kosztów
start learning
despite the costs
dyplomatyczny
start learning
diplomatic
wyjaśniać
start learning
explain
rząd
start learning
government
zawierać
start learning
include
błędnie
start learning
incorrectly
niesamowity
start learning
incredible
przesłanie
start learning
message
mniejszość
start learning
minority
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
języki współczesne
start learning
modern languages
neutralny sposób
start learning
neutral way
na obywatela
start learning
per citizen
populacja
start learning
population
promować
start learning
to promote
półoficjalny status
start learning
semi-official status
niewysoka cena
start learning
small price
ogromna strata
start learning
terrible waste of money
szeroko dostępny
start learning
widely-used
być łącznikiem
start learning
act as a brige
przynosić korzyści
start learning
bring benefits
powodować problemy
start learning
cause difficulties
dać czas do namysłu
start learning
give time to think
przygotować kompromis
start learning
prepare to compromise
zachować demokrację
start learning
preserve democracy
dawać pracę
start learning
provide a job
znany
start learning
common to
mieć kontakt z
start learning
contact with
na praktyce
start learning
in practice
dążyć do
start learning
tend to
pracownik lini lotniczych
start learning
air steward
pracodawca
start learning
employer
recepcjonista w hotelu
start learning
hotel receptionist
polityk
start learning
politician
mówca
start learning
speaker
tłumacz
start learning
translator
zakwaterowanie
start learning
accommodation
zajęcia
start learning
activities
korzyść
start learning
advantage of
czy możesz mi poświęcić kilka minut
start learning
can you spare me a couple of minutes?
z pewnością
start learning
certainly
tańszy
start learning
cheaper
podczas
start learning
during
wspaniały
start learning
excellent
przede wszystkim
start learning
first of all
nudzić się
start learning
get bored
rodzina goszcząca studenta obcokrajowca
start learning
host family
długość pobytu
start learning
length of stay
program socjalny
start learning
social programme
proszę bardzo
start learning
you're welcome
przypadki
start learning
cases
rozwiązywać
start learning
clear up
różnica
start learning
difference
przesadzony
start learning
exaggerated
z kontekstu
start learning
from the context
nie sądzę aby to miało znaczenie b.d.
start learning
I do not think this will matter
przypuszczam że tak
start learning
I suppose so
zaburzać komunikację
start learning
interfere with communication
w większości
start learning
mostly
niewielka sprawa
start learning
no big deal
problemy narastają
start learning
problems arise from
w caym kraju
start learning
across the country
przyjmować
start learning
adopt
wskazówka
start learning
clue
kolonizować
start learning
colonise
wchodzić
start learning
to get in
istnieć
start learning
exist
wpływ
start learning
influence
nieoficialny
start learning
informal
nieformalność
start learning
informality
prowadzić do
start learning
lead to
częściowo
start learning
partly
tekst
start learning
passage
wymowa
start learning
pronunciation
wzrastająca intonacja
start learning
rising intonation
pionier
start learning
settler
podobny
start learning
similar
niewolnik
start learning
slave
klasa społeczna
start learning
social class
stwierdzenie
start learning
statement
niepokoić
start learning
upset

You must sign in to write a comment