zajęcia w TUI

 0    70 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wychowywać
start learning
to raise, bring up
dowody
start learning
evidence
efekt fali
fala
start learning
ripple effect
ripple
lokowanie produktu
start learning
product placement
ekskluzywny
start learning
posh
podaż
start learning
supply
popyt
start learning
demand
oznaki
Ta sytuacja ma wszystkie oznaki konfliktu zbrojnego.
start learning
trappings
This situation has all the trappings of an armed conflict.
zazdrościć
start learning
envy
reklama
start learning
advert, advertisement
pozycjonowanie
start learning
place
sponsoring
start learning
sponsorship
reklama wirtualna
start learning
Virtual advertising
osoba tworząca trendy
start learning
trendsetter
prowincjonalny
start learning
suburban
pozwalać (sobie na coś)
Jesteś tak chudy, że możesz pozwolić sobie na całą tabliczkę czekolady
start learning
afford to do sth
You're so thin that you can afford a whole bar of chocolate
pewnego razu
start learning
once
na przykład
start learning
for instance, for example
dochód, dochody
start learning
income
chętny
Nauczyciele lubią uczniów, którzy są chętni do nauki.
start learning
eager
Teachers like students who are eager to learn.
niechętny
On uśmiechnął się do niej z niechęcią.
start learning
reluctant
He gave her a reluctant smile.
wchłonąć, wchłaniać
start learning
soak something up
jeden na 10ć
start learning
one in ten
najmniej prawdopodobny
start learning
least likely
przyznać
start learning
to admit
przeprowadzać, prowadzić
start learning
conduct, lead
ujawnić
start learning
reveal
w sumie, ogólnie
start learning
overall
czystość, schludność
start learning
tidiness
szczodrość
start learning
generosity
uważać (coś za coś), traktować, uznać
start learning
consider (something for something), treat, consider
oszczędny
Jej mąż jest bardzo oszczędną osobą.
start learning
frugal
Her husband is a very frugal person
narzekać na coś
start learning
complain about something
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej
start learning
apparently
zajmować się czymś
Nie martw się, zajmę się twoim ogrodem, podczas gdy ciebie nie będzie.
start learning
tend to something
Don't worry, I'll tend to your garden while you're away.
wodorosty
start learning
seaweed
rurka do nurkowania
start learning
snorkel
butla do nurkowania
start learning
tank
płetwa
start learning
flipper
wrak statku
start learning
shipwreck
tak w ogóle, ogólnie, generalnie
start learning
on the whole
zdobywać, przyswajać (np. doświadczenie, wiedzę)
Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.
start learning
acquire, (eg. expertise, knowledge)
It is said that children acquire foreign languages easily.
osiągać, zdobywać
Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.
start learning
gain
A teacher must gain the trust of both his students and their parents
przybory toaletowe
start learning
toiletries
autostop, podróż autostopem
start learning
hitchhike, hitchhiking
podstawowy
start learning
basic, essential
bezsporny, niepodważalny
start learning
undisputed
klapki
start learning
Slippers, flip-flops
pasta do zębów
start learning
toothpaste
szczotka do zębów
start learning
Toothbrush
krem przeciwsłoneczny
start learning
sun cream
okazać się np. kimś lub czymś, okazać się trudnym do zrobienia
To okazało się być nawet lepsze, niż się spodziewałem.
start learning
turn out
It turned out to be even better than I expected.
zapowiedź, zwiastun
start learning
teaser
relacja, sprawozdanie
CNN przygotowało relację ze skandalu prezydenckiego.
start learning
coverage
CNN prepared a coverage of the presidential scandal.
marketing szeptany
start learning
word of mouth
afera, sensacja, chwyt (reklamowy)
Ich kłótnia była tylko chwytem reklamowym.
start learning
stunt
Their row was just a publicity stunt.
podprogowy
start learning
subliminal
wirusowy (o treściach w sieci które bardzo szybko się rozprzestrzeniają)
start learning
Viral (with content on the network that rapidly spread)
złapać, chwytać, schwytać (np. zwierzę po pościgu)
Więzień został złapany wkrótce po tym, jak uciekł.
start learning
capture
The prisoner was captured soon after he had escaped.
odróżniać, rozróżniać
On nie potrafi odróżnić pewności siebie od arogancji.
start learning
differentiate
He's unable to differentiate between self-confidence and arrogance
cel (miejsce, np. ataku, podróży)
Jaki jest cel ataku?
start learning
objective
What is the objective of the attack?
zarys, szkic (najważniejsze informacje, bez szczegółów)
Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.
start learning
outline
I only presented an outline. I can go into details, if you want.
dowiedzieć się, dowiadywać się
Później się dowiedziałem, że ona mnie okłamywała.
start learning
find out
I later found out that she had been lying to me.
nadawać (w radiu lub telewizji)
Następny odcinek będzie nadawany w poniedziałek.
start learning
to air
The next episode will be aired on Monday.
wykonanie
Realizacja naszego planu będzie prosta.
start learning
execution
Execution of our plan will be easy.
faza
start learning
phase
zdumiewający, szokujący, oszałamiający
Te wiadomości wstrząsnęły nią
start learning
staggering
he was staggered by the news
dodający otuchy, uspokajający
start learning
reassuring, calming
grupa, grono, banda
Co może mi zrobić banda dzieciaków?
start learning
group, bunch, bunch
What were a bunch of kids going to do to me?
brać pod uwagę
start learning
bear in mind

You must sign in to write a comment