zadania samorządu terytorialnego

 0    29 flashcards    neleqq
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów
start learning
gmina
budowa i utrzymanie dróg powiatowych
start learning
powiat
budowa i utrzymanie dróg wojewódzkich
start learning
województwo
zapewnienie bezpieczeństwa w gminie i ochrona przeciwpożarowa
start learning
gmina
zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
start learning
powiat
utrzymanie bibliotek gminnych, domów kultury, zabytków
start learning
gmina
utrzymanie i budowa bibliotek powiatowych, ośrodków kultury i muzeów
start learning
powiat
utrzymanie bibliotek wojewódzkich, teatrów, muzeów o znaczeniu regionalnym
start learning
województwo
utrzmanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
start learning
gmina
prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
start learning
powiat
prowadzenie wyższych szkół zawodowych i ośrodków doskonalenia nauczycieli
start learning
województwo
przychodnie i poradnie
start learning
gmina
szpitale rejonowe
start learning
powiat
szpitale specjalistyczne, promocja ochrony zdrowia
start learning
województwo
organizowanie robót publicznych
start learning
gmina
powiatowe urzędy pracy, zasiłki dla bezrobotnych
start learning
powiat
wojewódzkie urzędy pracy
start learning
województwo
gospodarka przestrzenna i budownictwo komunalne
start learning
gmina
nadzór budowlany
start learning
powiat
plany gospodarowania przestrzennego
start learning
województwo
usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
start learning
gmina
utrzymywanie wysypisk śmieci
start learning
powiat
usuwanie niebezpiecznych odpadów
start learning
województwo
pomoc społeczna osobom potrzebującym
start learning
gmina
prowadzenie domów pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie
start learning
powiat
pomoc społeczna w skali regionu
start learning
województwo
zaopatrywanie mieszkańców w gaz, wodę, prąd
start learning
gmina
wydawanie praw jazdy, rejestracja pojazdów, ochrona praw konsumenta
start learning
powiat
modernizacja terenów wiejskich
start learning
województwo

You must sign in to write a comment