Wyrażanie Opinii - Expressing Opinions

4.5  1    89 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
forum
start learning
forum
absolutnie / całkowicie
start learning
absolutely
akceptować
start learning
to accept
bardzo
potocznie
start learning
a lot
bardzo / ekstremalnie
start learning
extremely
bezpośrednio
start learning
directly
bezużyteczny
start learning
useless
całkowicie
start learning
totally
całkowicie
start learning
completely
cały / całkowity / pełny
start learning
complete
czuć / odczuwać
start learning
to feel
do dzieła! / rozchmurz się!
start learning
cheer up!
dokładnie / perfekcyjnie
start learning
perfectly
dyskusja
start learning
discussion
fajny
start learning
cool
fundamentalnie
start learning
basically
generalnie
start learning
generally
ideał
start learning
ideal
kłamstwo
start learning
lie
koncepcja
start learning
concept
kontekst
start learning
context
korzyść
start learning
advantage
kretyn
start learning
cretin
krzyk
start learning
scream
logika
start learning
logic
manipulacja
start learning
manipulation
mieć rację
start learning
to be right
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion...
może
start learning
perhaps / maybe
możliwość
start learning
possibility
naprawdę / rzeczywiście
start learning
really
negatywny
start learning
negative
nie mieć racji
start learning
to be wrong
Nie sądzę, że...
start learning
I do not believe that...
nie zgadzać się
start learning
to disagree
Niemniej jednak / Jednakże
start learning
However
nienawiść
start learning
hate / hatred
niesłychanie
start learning
incredibly
niespodzianka
start learning
surprise
niesprawiedliwy
start learning
unfair
niestety
start learning
unfortunately
niewątpliwie
start learning
definitely
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
oczywisty
start learning
obvious
oczywiście
start learning
obviously
odczucie
start learning
feeling
osobiście
start learning
personally
Po drugie...
start learning
Secondly,...
Po drugie...
start learning
In the second place...
Po pierwsze...
start learning
Firstly,...
Po pierwsze...
start learning
In the first place...
Po pierwsze...
start learning
First of all,...
po prostu
start learning
simply
podejrzany
start learning
suspicious
podobny
start learning
similar
ponownie
start learning
once again
powaga
start learning
seriousness
poza tym
start learning
besides
praktycznie
start learning
practically
prawdopodobnie
start learning
probably
prawdopodobnie
start learning
possibly
prawdopodobny
start learning
probable, likely
przekonać
start learning
to convince
przyczyna
start learning
reason
rozmowa
start learning
conversation
rozwiązanie
start learning
solution
spojrzenie
start learning
look, glance
szczegół
start learning
detail
szczerze
start learning
honestly
ton
np. rozmowy
start learning
tone, mood
uważać
wierzyć
start learning
to believe
Uważam, że...
sądzę, wierzę
start learning
I believe that...
w jasny sposób
start learning
clearly
w końcu
start learning
finally
ważność
start learning
importance
według
start learning
according to
wniosek
start learning
conclusion
wpływ / impakt
start learning
impact
wrażenie
start learning
impression
wstyd
start learning
shame
wybór / opcja
start learning
option
wyjaśnienie
start learning
explanation
Z drugiej strony...
start learning
On the other hand,...
Z jednej strony...
start learning
On the one hand,...
zaakceptować
start learning
to accept
zgadzać się
start learning
to agree
Zgadzasz się?
start learning
Do you agree?
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
źródło
np. informacji
start learning
source

You must sign in to write a comment