Włoskie określenia agogiki i dynamiki z "Zasad muzyki" Franciszka Wesołowskiego

 0    168 flashcards    eunikawilczynska
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

z wolna, w ruchu spokojnego kroku

poważnie, ciężko, wolno

wolno, powoli

powoli, wolno

trochę szybciej niż largo

szeroko, bardzo powoli

largo; larghetto; lento; adagio; grave
start learning
tempa wolne

trochę żywiej niż andante

umiarkowanie

allegretto
start learning
dość żywo (nieco wolniej niż allegro)

andante; andantino; moderato; allegretto
start learning
tempa umiarkowane

prędko, ruchliwie, wesoło


prędko, z ożywieniem

lotnie, żywo, szybko

szybko

vivacissimo
start learning
bardzo żywo

prestissimo
start learning
bardzo szybko

allegro; vivo; vivace; veloce; presto; vivacissimo; prestissimo
start learning
tempa szybkie

sostenuto
andante sostenuto
start learning
wstrzymując

sempre
sempre vivace
start learning
zawsze, stale

quasi
quasi allegro
start learning
jakby, prawie

più mosso
start learning
żywiej (niż wskazywało poprzednie oznaczenie tempa)

più
più vivo
start learning
bardziej, więcej
trochę prędzej niż vivo

non tanto; non troppo
allegro ma non tanto; non troppo lento
start learning
nie zanadto
szybko, lecz nie zanadto żywo

meno mosso
start learning
wolniej (niż wskazywało poprzednie oznaczenie tempa)

meno
meno vivo
start learning
mniej

doppio movimento
start learning
podwojenie tempa (czyli jeszcze raz tak szybko, jak wskazywało poprzednie oznaczenie tempa)

assai; molto
adagio assai; molto allegro
start learning
bardzo

accelerando; affrettando; animando; avvivando; stringendo; poco a poco ~; sempre più mosso; stretto
start learning
oznaczenia przyspieszenia tempa

allargando; rallentando; ritardando; ritenuto; slentando
start learning
oznaczenia zwolnienia tempa

tempo primo; tempo I; T. I; a tempo; l'istesso tempo; come prima; come sopra; tempo giusto
start learning
oznaczenia powrotu do tempa zasadniczego (pierwotnego)

przedłużanie przez wykonawcę niektórych wartości rytmicznych, a skracanie innych w ten sposób, że w sumie rytm taktu lub frazy jako całości zostaje zachowany

un poco
un poco più allegro
start learning
trochę, nieco

ancora
ancora più allegro
start learning
jeszcze

affrettando (affret.); accelerando (accel.)
start learning
przyspieszając

avvivando; animando
start learning
ożywiając

stringendo
start learning
zwiększając tempo

poco a poco (accelerando, affrettando, animando, avvivando, stringendo, stretto)
start learning
stopniowo przyspieszając

sempre più mosso
start learning
coraz żywiej

zacieśniając, przyspieszając oznaczone tempo

allargando
start learning
rozszerzając, zwalniając

rallentando (rall.); slentando
start learning
zwalniając

ritardando (ritard.)
start learning
opóźniając, zwalniając

ritenuto (rit.)
start learning
opóźniając, zwalniając, powstrzymując

tempo primo; tempo I; T. I
start learning
tempo pierwsze (pierwotne)

do tempa, wrócić do poprzedniego tempa

l'istesso tempo
start learning
to samo tempo

come prima; come sopra
start learning
w tempie pierwotnym, jak wyżej

tempo giusto
start learning
właściwe tempo

pianìssimo possìbile; pianìssimo; piano; mezzo piano; mezzo forte; forte; fortìssimo; fortìssimo possìbile
start learning
oznaczenia siły brzmienia dźwięków

pianìssimo possìbile (ppp)
start learning
możliwie najciszej

pianìssimo (pp)
start learning
bardzo cicho

cicho

mezzo piano (mp)
start learning
na wpół (średnio) cicho, prawie cicho

mezzo forte (mf)
start learning
prawie głośno

głośno

fortìssimo (ff)
start learning
bardzo głośno

fortìssimo possìbile (fff)
start learning
możliwie najgłośniej

crescendo (cresc.)
start learning
wzmacniając

decrescendo (decresc.)
start learning
osłabiając

diminuendo (dim., dimin.)
start learning
stopniowe przyciszanie dźwięków

forzato (fz); sforzato (sfz); sforzando (sf)
start learning
wzmacniając tylko dany dźwięk, przy którym umieszczono oznaczenie

forte piano (fp)
start learning
mocno i nagle cicho

piano forte (pf)
start learning
cicho i nagle głośno

abbandonatamente; abbandono
start learning
niedbale, jakby gubiąc rytm

accarezzévole
start learning
przymilając się, pieszczotliwie

accentato; accentuato
start learning
zaznaczając, akcentując

ad libitum; a piacere
start learning
od upodobania, jak się podoba

a due (a 2)
start learning
oznacza, że daną partię wykonać mają dwa instrumenty

affettuoso
start learning
serdecznie, z uczuciem

agitato, con agitazione
start learning
burzliwie, niespokojnie, gwałtownie

alla
alla marcia; alla polacca; alla turca
start learning
w stylu, na sposób, w rodzaju

allegramente
start learning
ochoczo, wesoło, żywo

mile, przyjemnie

amoroso, con amore
start learning
miłośnie, z uczuciem

z ożywieniem

appasionato
start learning
namiętnie, z pasją

ogniście, płomiennie

błyskotliwie, efektownie

komicznie

komicznie, żartobliwie

uspokajając, zwalniając, ściszając

cantàbile
start learning
śpiewnie

capriccioso
start learning
kapryśnie, humorystycznie, żartobliwie

colla parte
start learning
z głosem solowym

z życiem, z ożywieniem

con bravura
start learning
błyskotliwie, z brawurą, śmiało

żywo, wesoło

con calore
start learning
ciepło, z żarem

con dolcezza
start learning
ze słodyczą

con dolore
start learning
z bólem

con espressione
start learning
z wyrazem

z siłą

z ogniem, z temperamentem

con grazia
start learning
z wdziękiem, miło

con melanconìa
start learning
smętnie, ze smutkiem

ruchliwie, szybko

con passione
start learning
namiętnie

con spìrito
start learning
z ożywieniem

con tenerezza; teneramente
start learning
tkliwie, delikatnie

con vigore
start learning
z życiem, z energią

zdecydowanie, stanowczo, z energią

słodko, łagodnie

dolcìssimo
start learning
bardzo słodko, łagodnie i cicho

boleśnie, żałośnie

żałośnie, smutno

energicznie

bohatersko

espressivo
start learning
z wyrazem, uczuciowo

dziko

uroczyście

świeżo

pogrzebowo

gwałtownie, dziko

wesoło, żartobliwie

wdzięcznie, miło, przyjemnie

burzliwie, gwałtownie

lamentując, opłakując

lekko

żałobnie, ponuro

poważnie, majestatycznie

zaznaczając, akcentując, wyraźnie

marszowo

wojowniczo

smutnie

mezza voce; sotto voce
start learning
półgłosem

misterioso
start learning
tajemniczo

zamierając, słabnąc

mormorando
start learning
mrucząc (śpiew przy zamkniętych ustach)

obowiązkowo

lub, albo

mówiąc

sielsko, idyllicznie, na sposób wiejski

uroczyście, namiętnie, patetycznie

perdéndosi
start learning
zanikając, coraz ciszej

ciężko

piena voce
start learning
pełnym głosem

pompatycznie, okazale

quieto; tranquillo
start learning
spokojnie

opowiadając

recitativo (recit.)
start learning
partia solowa śpiewana na sposób mowy, dość swobodna pod względem rytmicznym

religijnie

ściśle, dokładnie

stanowczo, zdecydowanie

w wiejskim nastroju, po wiejsku

scherzando
start learning
żartobliwie

sucho, oschle

z prostotą

tak samo jak poprzednio, naśladując

sensìbile
start learning
czule


podobnie, w ten sam sposób

zamierając

solo, soli
start learning
solista (sam), soliści

dźwięcznie

z prostotą, gładko, równo

strepitoso
start learning
hałaśliwie, burzliwie

nagle


tenuto (ten.)
start learning
wytrzymując, przetrzymując

wszyscy, cały zespół, w przeciwstawieniu do solo

na jednej strunie, na fortepianie z naciśnięciem lewego pedału

kilka głosów wykonuje tę samą melodię w tej samej oktawie

wibrując

silnie, śmiało

voce, voci
start learning
głos, głosy

żarliwie, szczerze

Agogika – czym jest?

Osoby interesujące się muzyką czy uczące się w szkołach muzycznych doskonale wiedzą, czym jest agogika. To inaczej tempo, czyli jeden z elementów dzieła muzycznego. To ono decyduje o tym, jak szybko dany utwór ma być wykonany. Ciekawy może okazać się fakt, że próby określania tempa podejmowano już w XV wieku i np. przyjmowały one formę kroczenia czy nawet uderzania motyką. Wykorzystywano do tego nawet puls człowieka. Dopiero później zaczęto używać różnego rodzaju przyrządów, np. wahadeł czy zegarów. Agogika, jako termin, została wprowadzona do języka przez H. Riemanna, niemieckiego muzykologa.

Współczesne określenia tempa

Agogika przede wszystkim powinna być dobrze znana osobom, które tworzą muzykę lub grają na instrumentach muzycznych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę materię poznały także osoby po prostu zainteresowane tematem. Dziś do określania tempa używa się przede wszystkim nazw włoskich, od largo, czyli bardzo powoli, po presto, czyli szybko.

Piano, forte, fortissimo

Nie jest łatwo przyswoić wszystkie włoskie terminy związane z tempem. Jest ich naprawdę sporo, od tych oznaczających powoli i szybko, po takie określające tempo jako „cicho i nagle głośno”, „przymilając się, pieszczotliwie” czy „ogniście, płomiennie”. Aby przyswoić wszystkie te określenia, warto skorzystać z interaktywnych fiszek! Fiszkoteka udostępnia cały zestaw fiszek, dzięki którym agogika stanie się łatwa i przyjemna. Fiszki można przeglądać w obie strony, więc każdy entuzjasta muzyki będzie mógł nie tylko nauczyć się włoskich nazw, ale też dobrze opanować ich tłumaczenie na język polski.

You must sign in to write a comment