Werkwoorden op frekwentie

 0    302 flashcards    esthernov
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
beginnen
begin, begint, beginnen; begon, begonnen; ik ben begonnen
start learning
start
blijven
blijf, blijft, blijven; bleef, bleven; ik ben gebleven
start learning
stay
uitstelgedrag
Iederen stelt wel eens iets uit, maar 20% van de mensen lijdt er ernstig aan: uitstelgedrag
start learning
procrastination
aan
start learning
to
het aantal
start learning
the number of
afhankelijk
start learning
dependent
al
start learning
already
algemeen
start learning
general
allemaal
start learning
all
alles
start learning
all
altijd
start learning
always
ander
start learning
other
anders
start learning
otherwise
de auto
start learning
the car
bedoeling
start learning
intention
het beetje
start learning
the bit
het begin
start learning
the beginning
beginnen
start learning
start
begrijpen
start learning
understand
beide
start learning
both
bekend
start learning
known
het belang
start learning
the importance
belangrijk
start learning
important
bepaald
start learning
certain
bereiken
start learning
reach
bestaan
start learning
existence
betekenen
start learning
mean
beter
start learning
better
bij
start learning
at
bijna
start learning
nearly
bijvoorbeeld
start learning
for example
bijzonder
start learning
special
binnen
start learning
within
de boek
start learning
the book
boven
start learning
above
bovendien
start learning
moreover
brengen
start learning
bring
de brief
start learning
the bri
de bruid
start learning
the bride
de cent
start learning
cent
daar
start learning
over there
daarmee
start learning
therewith
daarna
start learning
thereafter
daarom
start learning
therefore
de dag
start learning
day
dan
start learning
than
dat
start learning
it
dat betrek
start learning
that involves
het deel
start learning
the part
denken
start learning
think
derde
start learning
third
dergelijke
start learning
such
de deur
start learning
the door
deze
start learning
this
dezelfde
start learning
same
die
start learning
that
dik
start learning
thick
het ding
start learning
the thing
dit
start learning
this
doen
start learning
do
dom
start learning
stupid
door
start learning
by
drie
start learning
three
duidelijk
start learning
clear
dus
start learning
so
echt
start learning
really
eens
start learning
once
eerder
start learning
previously
eigen
start learning
own
eigenlijk
start learning
actually
elk
start learning
each
elkaar
start learning
each other
en
start learning
and
enkel
start learning
single
er
start learning
there
erg
start learning
very
erin
start learning
it
ervan
start learning
it
even
start learning
equally
het feit
start learning
the fact
gaan
start learning
go
gebeuren
start learning
to happen
het gebied
start learning
the area
gebruiken
start learning
use
geen
start learning
no
geheel
start learning
entirely
het geld
start learning
the money
geleden
start learning
ago
geloven
start learning
believe
het geval
start learning
the case
geven
start learning
give
gewoon
start learning
just
het gezicht
start learning
the face
gisteren
start learning
yesterday
de god
start learning
the God
goed
start learning
good
de groep
start learning
the group
groot
start learning
great
haar
start learning
its
half
start learning
half
de hand
start learning
the hand
hebben
start learning
have
heel
start learning
very
de heer
start learning
Mr.
helemaal
start learning
all
hem
start learning
him
hen
start learning
them
het
start learning
the
hier
start learning
here
hij
start learning
he
hoe
start learning
how
het hoofd
start learning
the head
hoog
start learning
high
hoor
start learning
hearing
horen
start learning
hear
houden
start learning
hold
het huis
start learning
house
hun
start learning
their
ieder
start learning
each
iemand
start learning
someone
iets
start learning
something
ik
start learning
I
in
start learning
in
ja
start learning
Yes
je
start learning
you
jij
start learning
you
jong
start learning
young
de jongen
start learning
the boy
juist
start learning
just
juli
start learning
July
de keer
start learning
the time
kennen
start learning
know
de kerk
start learning
the church
kijken
start learning
look
het kind
start learning
the child
klein
start learning
little
de knie
start learning
the knee
komen
start learning
come
kort
start learning
short
krijgen
start learning
get
kunnen
start learning
can
het land
start learning
the country
lang
start learning
long
laten
start learning
leave
later
start learning
later
leggen
start learning
lay
leren
start learning
learn
leven
start learning
life
het leven
start learning
life
liggen
start learning
lie
lijken
start learning
appear
lopen
start learning
walk
de maand
start learning
the month
maar
start learning
but
de macht
start learning
the power
maken
start learning
make
de man
start learning
the man
me
start learning
me
meer
start learning
Lake
men
start learning
one
de mens
start learning
Human
met
start learning
with
mijn
start learning
my
minder
start learning
less
de minister
start learning
the minister
misschien
start learning
maybe
de moeder
start learning
the mother
moeten
start learning
must
mogelijk
start learning
possible
mogen
start learning
may
na
start learning
after
de naam
start learning
the name
naar
start learning
to
natuurlijk
start learning
of course
nee
start learning
No
nemen
start learning
take
net
start learning
just
niets
start learning
nothing
nieuw
start learning
new
noemen
start learning
call
nog
start learning
yet
nooit
start learning
never
nou
start learning
Well
nu
start learning
now
of
start learning
o
om
start learning
about
omdat
start learning
because
onder
start learning
below
ons
start learning
our
het oog
start learning
the eye
ook
start learning
also
op
start learning
on
oud
start learning
old
het paar
start learning
the couple
pakken
start learning
to grab
de partij
start learning
the party, team
pas
start learning
only
per
start learning
per
de plaats
start learning
the place
praten
start learning
talk
proberen
start learning
try
het probleem
start learning
the problem
reeds
start learning
already
schrijven
start learning
write
slechts
start learning
only
snel
start learning
fast
soms
start learning
sometimes
de soort
start learning
the species
het spel
start learning
the game
spreken
start learning
speak
staan
start learning
stand
de stad
start learning
the city
steeds
start learning
ever
sterk
start learning
strongly
te
start learning
to
tegen
start learning
against
terug
start learning
back
terwijl
start learning
while
de tijd
start learning
the time
tijdens
start learning
while
toch
start learning
nevertheless
toen
start learning
when
tot
start learning
to
tussen
start learning
between
twee
start learning
two
tweede
start learning
second
u
start learning
you
uit
start learning
out
het uur
start learning
the hour
uw
start learning
your
vaak
start learning
often
de vader
start learning
the father
vallen
start learning
fall
van
start learning
of
veel
start learning
much
verder
start learning
more
vertellen
start learning
tell
vier
start learning
four
vijf
start learning
five
vinden
start learning
find
voelen
start learning
feel
vol
start learning
full
volgen
start learning
follow
volgend
start learning
next
volgens
start learning
according to
voor
start learning
before
vooral
start learning
especially
de vorm
start learning
the form
vormen
start learning
form
de vraag
start learning
the question
vragen
start learning
ask
de vrijdag
start learning
the Friday
de vrouw
start learning
the woman
waar
start learning
true
waarin
start learning
wherein
waarom
start learning
why
waarvan
start learning
whose
wanneer
start learning
when
want
start learning
because
wat
start learning
what
het water
start learning
the water
de week
start learning
the week
weer
start learning
weather
weg
start learning
road
de weg
start learning
the road
wel
start learning
well
welk
start learning
which
de wereld
start learning
the world
het werk
start learning
work
werken
start learning
to work
weten
start learning
know
wie
start learning
Who
wij
start learning
we
willen
start learning
want
het woord
start learning
the word
worden
start learning
become
de zaak
start learning
the case
zeer
start learning
very
zeggen
start learning
say
zeker
start learning
certainly
zelf
start learning
self
zelfs
start learning
even
zich
start learning
themselves
zien
start learning
see
zij
start learning
they
zijn
start learning
his
zijn
start learning
to be
de zin
start learning
the sentence
zitten
start learning
sit
zo
start learning
so
zoals
start learning
as
zo’n
start learning
such a
zonder
start learning
without
zoveel
start learning
so many
zullen
start learning
shall
opstaan
ik stond op; wij stonden op
Jezus is opgestaan
start learning
stand up
ik ben opgestaan
ik sta op, jij staat op, wij staan op
tegenkomen
toevallig ontmoeten, zien en even spreken. Ik kom ze niet vaak tegen, maar gisteren kwam ik ze wel tegen, en vorige week ben ik ze ook al tegengekomen.
start learning
come across
kwam komt van komen en gaat hier samen met tegen
vragen
ik vroeg haar of ze een goede school wist. Ik vroeg haar of ze me advies kon geven. Ik vroeg haar me te adviseren. Ik vroeg haar om wat geld. Ik vroeg haar om een stukje papier. Ik vroeg haar om advies.
start learning
ask
Om hoort bij vragen
toegestaan
het is toegestaan.
start learning
allowed
Iemand staat het toe
zitten
Hun zoontje zit op een katholieke school. Vorig jaar zat hij op een openbare school. Hij heeft op verschillende typen scholen gezeten.
start learning
sit
zaten komt van zitten
afgelopen
afgelopen zomer/ vorige zomer
start learning
last
raad aan
raadde hoort bij aan. Aanraden. Ik raad aan. Ik raadde aan. De buurvrouw raadde een katholieke school in de buurt aan. Wat raad je me aan?
start learning
recommend

You must sign in to write a comment