voc 3 szkola

 0    213 flashcards    zuzgad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia
start learning
academy
kolegium, szkoła wyższa
start learning
college
szkoła podstawowa
start learning
elementary school/primary school
płatna szkoła
start learning
fee-paying school
szkola srednia
start learning
high school/secondary school
niezależna szkoła. niepubliczna, społeczna
start learning
independant school
przedszkole
start learning
kindergarten/nursery school
Gimnazjum
start learning
middle school/ junior high school
szkola koedukacyjna
start learning
mixed school / co-educational school
szkoła prywatna
start learning
private school/public school
szkoła nie koedukacyjna, szkoła żeńska / męska
start learning
single-sex school
szkola panstwowa
start learning
state school(UK)/ public school(US)
uniwersytet
start learning
university
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
wiedz o spoleczenstwie
start learning
civic studies/civics/citizenship
język angielski
start learning
english language and literature
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
przedmioty humanistyczne
start learning
humanities
historia
start learning
history
informatyka
start learning
information and communication technology/information technology/ICT/IT
matematyka
start learning
mathematics/maths
muzyka
start learning
music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education (PE)
fizyka
start learning
physics
język polski
start learning
polish language and literature
religia
start learning
religious education (RE)
nauki przyrodnicze
start learning
science
przedmiot szkolny
start learning
subject
kolega z klasy
start learning
classmate
wicedyrektor
start learning
deputy head/assistant principal(US)
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
headmaster/ head teacher/ principal(US)
dyrektorka
start learning
headmistress/head teacher/principal
wykładowca
start learning
lecturer
profesor
start learning
professor
uczen
start learning
schoolboy/pupil
uczennica
start learning
schoolgirl/pupil
kolega ze szkoły
start learning
schoolmate
sekretarka
start learning
secretary
student, uczen
start learning
student
nauczyciel
start learning
teacher
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
student uniwersytetu
start learning
university student
nieobecny
start learning
absent from school
aktywny
start learning
active
chętny / skłonny do współpracy
start learning
cooperative
niechętny do współpracy
start learning
uncooperative
wymagający
start learning
demanding
sprawiedliwy
start learning
fair
niesprawiedliwy
start learning
unfair
utalentowany
start learning
gifted
pracowity
start learning
hard-working
obdarzony wyobraźnią
start learning
imaginative
leniwy
start learning
lazy
pobłażliwy
start learning
lenient
zmotywowany
start learning
motivated
motywujący
start learning
motivating
bierny
start learning
passive
obecny
start learning
present at school
profesjonalny
start learning
professional
punktualny
start learning
punctual
surowy
start learning
strict
systematyczny
start learning
systematic
utalentowany
start learning
talented
słaby
start learning
weak
tablica
start learning
blackboard
tablica
start learning
board
kalkulator
start learning
calculator
kreda
start learning
chalk
zeszyt
start learning
copybook/notebook
zeszyc cwiczen
start learning
coursebook/textbook
lawka
start learning
desk
gabka do tablicy
start learning
duster
zeszyt cwiczen
start learning
exercisebook/workbook
segregator
start learning
file
teczka tekturowa
start learning
folder
tablica interaktywna
start learning
interactive whiteboard
szafka
start learning
locker
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
długopis
start learning
pen
tablica interaktywna
start learning
interactive whiteboard
szafka
start learning
locker
stroj na wf
start learning
kit
długopis
start learning
pen
ołówek
start learning
pencil
piórnik
start learning
pencil case
temperówka
start learning
pencil sharpener
rząd lawek
start learning
row of desks
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
ruler
plecak
start learning
school bag
tablica biala
start learning
whiteboard
pisak do tablicy
start learning
whiteboard marker
stołówka
start learning
canteen/dining room
klasa
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
sala komputerowa
start learning
computer room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
laboratorium
start learning
laboratory/lab
biblioteka
start learning
library
sekretariat
start learning
office
boisko
start learning
playground
sala naukowa
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
nieobecność
start learning
absence
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
break
uczen przesladujacy innych uczniow
start learning
bully
lekcja
start learning
class
kolko zaintersowan
start learning
club
olimpiada
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
ostateczny termin
start learning
deadline
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
ocena
start learning
grade/mark
stypendium
start learning
grant/scholarship
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
lekcja
start learning
lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch break
nowy uczen
start learning
newcomer
nieobowiazkowy
start learning
optional
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
Szkolna wycieczka
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
Klub sportowy
start learning
sports club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
rygorystyczne przepisy
start learning
strict rules
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
zajecia w niewielkiej grupie
start learning
tutorial
praca pisemna
start learning
written work
uczęszczać
start learning
attend
współpracować
start learning
collaborate
paplać
start learning
chatter
uczyć się
start learning
learn
zadawac
start learning
set
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
omówienia lektur
start learning
discuss set books
Kopia Praca domowa
start learning
copy homework
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do a project
wykonać zadanie
start learning
do a task/an activity
wykonanie ćwiczenia
start learning
do an exercise
zrobić eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
dac z siebie wszytsko
start learning
do one's best
dobrze sobie radzić
start learning
do well
wydalić kogos ze szkoły
start learning
expel sb from school
iść do szkoły
start learning
go to school
oddawac prace domowa
start learning
hand in homework
mają przerwę
start learning
have a break
nauczyć się nowych umiejętności
start learning
learn a new skills
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
dokonać prezentacji
start learning
make a presentation
popełniać błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postępy
start learning
make progress
nauczyć się na pamięć
start learning
memorise/learn by heart
opuszczac lekcje
start learning
miss lessons
uczestniczyć w lekcji
start learning
participate/take part in a lesson
uwazac na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawac wypracowanie
start learning
set an essay
zadawac pracę domową
start learning
set homework
chodzic na wagary
start learning
skip classes/play truant
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
intensywna nauka
start learning
study hard
studiowac teksty zrodlowe
start learning
study sources
sprawdzac liste obecnosci
start learning
take the register
spozniac sie
start learning
turn up late/be late
scierac tablice
start learning
wipe the board
praca w grupach
start learning
work in groups
napisać esej
start learning
write an essay
Wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standards
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past exam paper
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
examination/exam
dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university
egzamin koncowy
start learning
school-leaving exam
egzamin wstepny na uczelnie
start learning
university entrance exam
oszukiwać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
przystepowac do egzaminu
start learning
do/sit/take an exam
zle sobie poradzic na egzaminie
start learning
do badly in an exam
oblac egzamin
start learning
fail an exam
dobrze poradzic sb na egzaminie
start learning
do well in an exam
zdobyć 56 punktow w teście
start learning
get/score 56 marks in a test
sprawdzac arkusze
start learning
grade/mark exam papers
sprawdzac test
start learning
grade/mark a test
sprawdzax prace domowa
start learning
grade/ mark homework
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
powtarzac do egzaminu
start learning
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
start learning
study for an exam
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
skonczyc uniwersytet
start learning
graduate from university
otrzymac stopien naukowy
start learning
receive/obtain/get a degree
otrzymac swiadectwo
start learning
receive/obtain/get a certificate
uzyskać dyplom
start learning
receive/obtain/get a diploma

You must sign in to write a comment