vince - collocations and fixed phrases

 0    69 flashcards    edytak27
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Miłego dnia.
start learning
Have a nice day.
nic nie robić
start learning
do nothing
gawędzić
start learning
to have a chat
umówić wizytę
start learning
make an appointment
dać odpowiedź
start learning
give an answer
dać przedstawienie
start learning
give a performance
wziąć aspirynę
start learning
take an aspirin
zrobić postępy
start learning
make progress
umyć naczynia
start learning
do the dishes
podjąć działania
start learning
take action
podwieźć kogoś
start learning
give somebody a lift
zrobić wrażenie
start learning
to make an impression
konto bankowe
start learning
bank account
okazja cenowa
start learning
bargain price
prom kosmiczny
start learning
a space shuttle
dno morza
start learning
sea floor
pożyczka studencka
start learning
student loan
danie mięsne
start learning
meat dish
pozwolić sobie (na kupno)
start learning
afford (to buy)
zaprojektowany żeby
start learning
designed to
prawdopodobny
start learning
likely
naucz mnie jak (coś zrobić)
start learning
teach me how (to do something)
chętny do
start learning
willing to
najwyższy czas
start learning
high time
czas wolny
start learning
spare time
od czasu do czasu
start learning
from time to time
dla zabicia czasu
start learning
to pass the time
punktualnie
start learning
on time
na czas, w porę,
start learning
in time
nie ma czasu do stracenia
start learning
there is no time to lose
zarobić pieniądze
start learning
make money
robić zdjęcia
start learning
to take photos
wydawać pieniądze
start learning
to spend money
wybuchnąć placzem
start learning
burst into tears
mówić prawdę
start learning
tell the truth
popaść w klopoty
start learning
get into trouble
uważać
start learning
to pay attention to
złapać przeziębienie
start learning
catch a cold
zgubić drogę
start learning
lose your way
zrobić bałagan
start learning
make a mess
wstrzymać oddech
start learning
hold one's breath
zostawić kogoś w spokoju
start learning
leave someone alone
odróżnić
start learning
tell the difference
doprowadzać do szału
start learning
drive someone crazy
stracić panowanie nad sobą
start learning
to lose one's temper
dotrzymać tajemnicy
start learning
keep a secret
zacząć od nowa, rozpocząć nowe życie
start learning
turn over a new leaf
wolny jak ptak
start learning
as free as a bird
ślepy jak kret
start learning
as blind as a bat
we własnej osobie
start learning
as large as life
zimny jak lód
start learning
as cold as cucumber
gruby jak świnia
start learning
as fat as a pig
ładny jak z obrazka
start learning
as pretty as a picture
jak nowy, w doskonałym stanie
start learning
as right as rain
bezpiecznie jak w domu
start learning
as safe as houses
kwestia życia lub śmierci
start learning
a matter of life or death
dusza towarzystwa
start learning
the life and soul of the party
wzdłuż i wszerz, wszędzie
start learning
far and wide
jeździć w kółko
start learning
drive round and round
ciągle, bezustannie
start learning
time and again
cały i zdrowy
start learning
safe and sound
tam i z powrotem
start learning
up and down
co pewien czas
start learning
now and then
wcześnie się położyć
start learning
have an early night
przygotować się
start learning
get ready
dobrze się bawić
start learning
to have fun
nie mieć nic do roboty
start learning
have nothing to do
wziąć dzień wolnego
start learning
take a day off
spokojnie
start learning
take it easy

You must sign in to write a comment