VEURS 5vwo Nederlands blok 5 en 7

 0    81 flashcards    l151428
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Lectori salutem
start learning
Aan de lezer een groet (aanhef circulaire)

Bijeenkomst van wetenschappers

commissie

Dus, derhalve

Communis opinio
start learning
Een gemeenschappelijk standpunt nastreven

Gevat of geestig reageren

Een gratis advocaat

(iemand iets) in vertrouwen (meedelen)

Alter ergo
start learning
Iemands tweede ik (meestal iemands partner)

Tot de bodem, in één slok leegdrinken

Nomen nescio
start learning
Naam ongenoemd

Onder schuilnaam

Persona non grata
start learning
Ongewenst persoon

Stante pede
start learning
Onmiddellijk, op staande voet (ontslagen worden)

Bonus-malus(regeling)
start learning
Systeem dat schadevrije autorijders beloont met lage premie en schade-rijdende autorijders straft met hoge premie

In memoriam
start learning
Ter nagedachtenis van

Toekomstig (leraar)

(een vergadering die plaatsvindt) op (10 mei)

(verdachte schuldig achten) voordat de zaak is onderzocht

Voor de vorm of schijn (een sollicitatiebrief schrijven)

Corpus delecti
start learning
Voorwerp waarmee het misdrijf is gepleegd

In concreto
start learning
(waar staat deze partij) in werkelijkheid/feitelijk voor?

Ad interim
start learning
Waarnemend (minister)

In dubio staan
start learning
weifelen

(een) welgestelde (man)

spreekgestoelte

Buisje om lichaamsvochten af te tappen of voeding toe te dienen


Iemand met de hoogste academische graad

nauwelijks

breedvoerig

Mond-op-mond
start learning
Eerstehulpverlening waarbij een bewusteloze via de mond lucht wordt ingeblazen

Mond-tot-mond
start learning
Mondeling doorgegeven

vertellen

Voor de eerste keer een boek publiceren

egocentrisch
start learning
Zichzelf tot middelpunt makend

Egoïstisch
start learning
Uitsluitend aan het eigenbelang denkend

antiekhandelaar

handelaar in oude boeken (antiquariaat)

lesgeven

Doorvoeren in gedeelten

Nog eens bekijken

Zich geleidelijk ontwikkelen

psycholoog
start learning
Kenner van het innerlijk van mensen

psychiater
start learning
Arts voor geesteszieken

functioneren
start learning
Hun werk verrichten

Dienst doen (tijdelijk vervangen)

Betrouwbaar, van goede kwaliteit

Nauwkeurig, uitstekend

categoriaal
start learning
Uitsluitend op een bepaalde afdeling, categorie betrekking hebbend

categorisch
start learning
Pertinent, beslist

bereid

De gewoonte hebbend

Korte, pittige spreuk

badinerend
start learning
Minachtend, enigszins laatdunkend

excentriek
start learning
buitenissig

cartoonist
start learning
Tekenaar van spotprenten

Met zeer harde spot

geanimeerd
start learning
Waaraan met plezier wordt deelgenomen

Grillig, uiterst lachwekkend, bizar

hilariteit
start learning
Algehele vrolijkheid, algemeen gelach

intrigerend
start learning
boeiend

Met lichte/milde spot

Speels/lichtvoetig

paradoxaal
start learning
Schijnbaar tegenstrijdig

Spottende nabootsing van iets of iemand

Vreemd/zeldzaam voorwerp

sarcastisch
start learning
Met bittere/bijtende spot

verstrooiing
start learning
vermaak

Iemand die kunst technisch volmaakt beheerst

levensnoodzakelijk

calculerend
start learning
Gericht op het behalen van financieel voordeel

Het inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen.

geavanceerd
start learning
met of volgens de nieuwste mogelijkheden of inzichten gemaakt

wat je wilt bereiken

recentelijk
start learning
onlangs

interactie
start learning
het op elkaar reageren door zaken, processen, personen of organisaties.

overeenkomstenrecht

Dedain (dédain)
start learning
Minachting

metamorfose
start learning
gedaanteverwisseling

Innerlijke waarde, verouderd vaste oplossing van metalen


You must sign in to write a comment