VEURS 5vwo Nederlands blok 5 en 7

 0    81 flashcards    l151428
 
Question
Answer

Lectori salutem
start learning
Aan de lezer een groet (aanhef circulaire)

symposium
start learning
Bijeenkomst van wetenschappers

commissie

Dus, derhalve

Communis opinio
start learning
Een gemeenschappelijk standpunt nastreven

Gevat of geestig reageren

Een gratis advocaat

Sub rosa
start learning
(iemand iets) in vertrouwen (meedelen)

Alter ergo
start learning
Iemands tweede ik (meestal iemands partner)

Ad fundum
start learning
Tot de bodem, in één slok leegdrinken

Nomen nescio
start learning
Naam ongenoemd

incognito
start learning
Onder schuilnaam

Persona non grata
start learning
Ongewenst persoon

Stante pede
start learning
Onmiddellijk, op staande voet (ontslagen worden)

Bonus-malus(regeling)
start learning
Systeem dat schadevrije autorijders beloont met lage premie en schade-rijdende autorijders straft met hoge premie

In memoriam
start learning
Ter nagedachtenis van

Toekomstig (leraar)

(een vergadering die plaatsvindt) op (10 mei)

A priori
start learning
(verdachte schuldig achten) voordat de zaak is onderzocht

Pro forma
start learning
Voor de vorm of schijn (een sollicitatiebrief schrijven)

Corpus delecti
start learning
Voorwerp waarmee het misdrijf is gepleegd

In concreto
start learning
(waar staat deze partij) in werkelijkheid/feitelijk voor?

Ad interim
start learning
Waarnemend (minister)

In dubio staan
start learning
weifelen

In bonus
start learning
(een) welgestelde (man)

katheder
start learning
spreekgestoelte

katheter
start learning
Buisje om lichaamsvochten af te tappen of voeding toe te dienen

arts

Iemand met de hoogste academische graad

nauwelijks

breedvoerig

Mond-op-mond
start learning
Eerstehulpverlening waarbij een bewusteloze via de mond lucht wordt ingeblazen

Mond-tot-mond
start learning
Mondeling doorgegeven

debiteren
start learning
vertellen

debuteren
start learning
Voor de eerste keer een boek publiceren

egocentrisch
start learning
Zichzelf tot middelpunt makend

Egoïstisch
start learning
Uitsluitend aan het eigenbelang denkend

antiquair
start learning
antiekhandelaar

antiquaar
start learning
handelaar in oude boeken (antiquariaat)

lesgeven

Doorvoeren in gedeelten

evalueren
start learning
Nog eens bekijken

evolueren
start learning
Zich geleidelijk ontwikkelen

psycholoog
start learning
Kenner van het innerlijk van mensen

psychiater
start learning
Arts voor geesteszieken

functioneren
start learning
Hun werk verrichten

fungeren
start learning
Dienst doen (tijdelijk vervangen)

degelijk
start learning
Betrouwbaar, van goede kwaliteit

Nauwkeurig, uitstekend

categoriaal
start learning
Uitsluitend op een bepaalde afdeling, categorie betrekking hebbend

categorisch
start learning
Pertinent, beslist

bereid

De gewoonte hebbend

aforisme
start learning
Korte, pittige spreuk

badinerend
start learning
Minachtend, enigszins laatdunkend

excentriek
start learning
buitenissig

cartoonist
start learning
Tekenaar van spotprenten

Met zeer harde spot

geanimeerd
start learning
Waaraan met plezier wordt deelgenomen

groteske
start learning
Grillig, uiterst lachwekkend, bizar

hilariteit
start learning
Algehele vrolijkheid, algemeen gelach

intrigerend
start learning
boeiend

ironisch
start learning
Met lichte/milde spot

Speels/lichtvoetig

paradoxaal
start learning
Schijnbaar tegenstrijdig

Spottende nabootsing van iets of iemand

rariteit
start learning
Vreemd/zeldzaam voorwerp

sarcastisch
start learning
Met bittere/bijtende spot

verstrooiing
start learning
vermaak

virtuoos
start learning
Iemand die kunst technisch volmaakt beheerst

levensnoodzakelijk

calculerend
start learning
Gericht op het behalen van financieel voordeel

empathie
start learning
Het inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen.

geavanceerd
start learning
met of volgens de nieuwste mogelijkheden of inzichten gemaakt

wat je wilt bereiken

recentelijk
start learning
onlangs

interactie
start learning
het op elkaar reageren door zaken, processen, personen of organisaties.

overeenkomstenrecht

Dedain (dédain)
start learning
Minachting

metamorfose
start learning
gedaanteverwisseling

Innerlijke waarde, verouderd vaste oplossing van metalen


You must sign in to write a comment