Verbs yellow str 80

 0    24 flashcards    michalmieleszczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to take off
The plane will take off any minute.
start learning
startować
Samolot wystartuje lada moment.
general
This is a general problem of our co-operation.
start learning
ogólny
To jest ogólny problem naszej współpracy.
to graduate
She graduated from Cambridge University in 2006.
start learning
ukończyć
Ukończyła studia na Uniwersytecie Cambridge w 2006 r.
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
start learning
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
concrete
start learning
konkretny
to serve
The meal was served with a glass of white wine.
start learning
podawać
Danie podano z kieliszkiem białego wina.
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
start learning
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
to go on
Please, go on, I'm listening to you.
start learning
kontynuować
Proszę, kontynuuj, słucham cię.
slay - slew - slain
It's a story of a brave knight who has to slay a dragon.
start learning
zabijać
To opowieść o dzielnym rycerzu, który musi zabić smoka.
get
When will I get my dish?
start learning
dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
know
start learning
umieć
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
start learning
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
pass away
start learning
umierać
to hate
I hate Physics!
start learning
nienawidzić
Nienawidzę fizyki!
to use
Have you ever used this body lotion?
start learning
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
to entertain
start learning
bawić
more
start learning
bardziej
be able
start learning
potrafić
to detain
start learning
zatrzymać
Hope
start learning
Nadzieja
faith
Adele's faith is very strong. She believes in God unconditionally.
start learning
wiara
Wiara Adele jest bardzo silna. Wierzy w Boga bezwarunkowo.
a game
start learning
gra
to work
They work for the National Museum in London.
start learning
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
start learning
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.

You must sign in to write a comment