Verbs 1 - czasowniki 1

 0    30 flashcards    jadwigawie3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ask a question
I want to ask a question about my reservation.
start learning
zadaj pytanie
Chcę zadać pytanie dotyczące mojej rezerwacji.
prefer
I don't like beer. I prefer red wine.
start learning
woleć
Nie lubię piwa. Wolę czerwone wino.
change
I want to change a room because it is too small.
start learning
zmienić
Chcę zmienić pokój ponieważ jest za mały.
sign
Sign the documents please.
start learning
podpisać
Podpisz proszę dokumenty.
leave
What time do you want to leave?
start learning
wyjść / opuścić
O której chcesz wyjechać?
take out
Wait, I must take out the ticket from my bag.
start learning
wyjąć
Poczekaj, muszę wyjąć bilety z mojej torby.
switch on
Can I switch on my mobile now?
start learning
włączać
Mogę teraz włączyć mój telefon?
switch off
Switch of the light, because I want to sleep.
start learning
wyłączać
Wyłącz światło ponieważ chcę spać
look for
My grandson always looks for keys because he doesn't know where he puts the keys.
start learning
szukać
Mój wnuk zawsze szuka kluczy ponieważ nie wie gdzie je kładzie.
put
Where can I put my bag?
start learning
wkładać / położyć
Gdzie mogę włożyć torbę?
wait for
I often wait for my older grandson because he is always late.
start learning
czekać na
Często czekam na mojego starszego wnuka, ponieważ jest zawsze spóźniony.
hug
I like hugging my grandchildren.
start learning
przytulić
Lubię przytulać moje wnuki.
answer
Please, answer the question.
start learning
odpowiedz
Proszę, odpowiedz na pytanie.
like
They like visiting their children.
start learning
lubić
Oni lubią odwiedzać swoje dzieci.
send
I send documents to tax office.
start learning
wysyłać
Wysyłam dokumenty do urzędu skarbowego.
sing
I sing in church every Sunday.
start learning
śpiewać
Śpiewam w kościele w każdą niedzielę.
sit down
Please, sit down and give me your documents.
start learning
usiąść
Proszę usiądź i daj mi swoje dokumenty.
ski
I don't ski but my son goes skiing to Czech Republic.
start learning
jeździć na nartach
Nie jeżdżę na nartach ale mój syn jeździ na narty do Czech.
speak
I don't speak Chinese but I speak English.
start learning
mówić
Nie mówię po chińsku ale mówię po angielsku.
spell
How do you spell your surname?
start learning
literować
Jak się pisze Twoje nazwisko?
stand up
Please, stand up. I need a chair.
start learning
wstawać
Proszę wstań. Potrzebuję krzesło.
start
I start work in the morning.
start learning
zaczynać
Zaczynam pracę rano.
tell
Tell me what you need and I can help you.
start learning
powiedzieć
Powiedz mi czego potrzebujesz, a ja Ci pomogę.
tell about
Tell me about your country.
start learning
Opowiedz o
Opowiedz mi o Twoim kraju.
understand
I don't understand Spanish but I understand German a little bit.
start learning
zrozumieć
Nie rozumiem hiszpańskiego ale rozumiem niemiecki trochę.
visit
I visit my sister when she has a birthday party.
start learning
zwiedzać / odwiedzać
Odwiedzam moją siostrę kiedy ma imprezę urodzinową
want
I want a cup of coffee and a good cake.
start learning
chcieć
Chcę filiżankę kawy i dobre ciasto.
work
I work with my son's wife.
start learning
pracować
Pracuję z żoną mojego syna.
work in
I work in an office on Barlickiego street.
start learning
pracować w
Pracuję w biurze na Barlickiego.
work with
My first son works with me.
start learning
pracować z
Mój pierwszy syn pracuje ze mną.

You must sign in to write a comment