VERB + VERB (TO___ vs ___ING)

 0    62 flashcards    turborozwoj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
VERBS WITH TO
start learning
CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z FORMĄ PODSTAWOWĄ CZASOWNIKA
want to do sth
I want to speak English.
start learning
chcieć coś zrobić
Chcę mówić po angielsku.
hope to do sth
I hope to do it.
start learning
mieć nadzieję (na zrobienie czegoś)
Mam nadzieję, że to zrobię.
need to do something
I need to talk with you.
start learning
potrzebować coś zrobić
Potrzebuję z Tobą porozmawiać.
afford to do something
I can't afford to go on holiday now.
start learning
pozwolić sobie na zrobienie czegoś
Nie mogę sobie teraz pozwolić na pojechanie na wakacje.
ask to do sth
I asked him to help me.
start learning
prosić o zrobienie czegoś
Poprosiłam go, żeby mi pomógł.
decide to do sth
I decided to learn English every day.
start learning
zdecydować się na zrobienie czegoś
Postanowiłem codziennie uczyć się angielskiego.
intend to do sth
I intend to change my life.
start learning
zamierzać coś zrobić
Zamierzam zmienić moje życie.
offer to do sth
I offered to deliver the product to the office.
start learning
Proponować zrobienie czegoś
Zaproponowałam, że dostarczę produkt do biura.
manage to do something
It wasn't easy but I managed to pass my driving test the first time.
start learning
dać radę coś zrobić (zwłaszcza coś trudnego)
Nie było łatwo, ale zdałam egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.
attempt to do something
I attempted to change his decision but it didn't work.
start learning
próbować coś zrobić
Próbowałem zmienić jego decyzję, ale to nie zadziałało.
refuse to do sth
He asked me to lie but I refused to do it.
start learning
odmówić zrobienia czegoś
On poprosił mnie bym skłamała, ale odmówiłam.
pretend to do sth
I wanted to be nice so I pretended to enjoy the dessert.
start learning
udawać, że coś robisz
Chciałam być miła, więc udawałam, że deser mi smakował.
try to do sth
I tried to help you.
start learning
starać się coś zrobić
Próbowałem Ci pomóc.
deserve to do something
I work hard so I deserve to get a good salary.
start learning
zasługiwać na coś
Ciężko pracuję więc zasługuję na otrzymanie dobrego wynagrodzenia.
plan to do sth
I plan to start the project next week.
start learning
Planować coś zrobić
Planuję rozpocząć projekt w przyszłym tygodniu.
agree to do something
She agreed to meet at the weekend.
start learning
zgodzić się na zrobienie czegoś
Ona zgodziła się spotkać ze mną w weekend.
would love to do something
It's a great idea so I would love to do it.
start learning
bardzo chcieć coś zrobić
To świetny pomysł wiec bardzo chciałbym to zrobić.
prepare to do something
I'm preparing to meet my client.
start learning
przygotować się do zrobienia czegoś
Przygotowuję się do spotkania z moim klientem.
tend to do something
I tend to be late and I tend to forget bad things.
start learning
mieć tendencję do zrobienia czegoś
Mam tendencję do spóźniania się. Mam tendencję do zapominania złych rzeczy.
encourage someone to do something
My friend always encourages me to do new things.
start learning
Zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
Mój przyjaciel zawsze zachęca mnie do robienia nowych rzeczy.
fail to do something
I failed to prepare the document on time.
start learning
odnieść porażkę w zrobieniu czegoś
Nie udało mi się przygotować tego dokumentu na czas.
threaten to do something
The criminal threatened to kill me so I gave him all my money.
start learning
grozić, że się coś zrobi
Przestępca groził,że mnie zabije więc oddałem mu wszystkie moje pieniądze.
expect (someone) to do something
Don't expect me to do it.
start learning
spodziewać się (że ktoś) coś zrobi, oczekiwać,że ktoś coś zrobi
Nie oczekuj ode mnie, że to zrobię.
I didn't expect you to help me. Thank you.
start learning
Nie spodziewałem się, że mi pomożesz. Dziękuję Ci.
seem to be/do sth
You seem to be busy. You seem to work very hard.
start learning
zdawać się, wydawać się (w odniesieniu do tego jaki ktoś jest lub co robi)
Wydajesz się być zapracowany. Zdaje mi się,że bardzo ciężko pracujesz.
VERBS WITH TO AND ING
start learning
CZASOWNIKI SZCZEGÓLNE
I look forward to (doing something)
I look forward to meeting you.
start learning
Z niecierpliwością oczekuję (zrobienia czegoś)
Z niecierpliwością oczekuję spotkania Pana/ Pani.
Start to do something/ doing sth
I started to learn Italian/ I started learning Italian.
start learning
Zacząć coś robić
Zaczęłam uczyć się włoskiego.
continue to do something / continue doing something
I will continue to learn English. I will continue learning English.
start learning
kontynuować robienie czegoś
Będę kontynuować naukę angielskiego.
Stop to do something
I stopped on my way to work to talk to you.
start learning
Zatrzymać się aby coś zrobić
Zatrzymałem się w drodze do pracy aby z Tobą porozmawiać.
Stop doing something
I stopped eating meat when I was very young.
start learning
Przestać coś robić
Przestałam jeść mięso jak byłam bardzo młoda.
remember to do sth
Remember to call Peter, please.
start learning
pamiętać, aby coś zrobić
Pamiętaj proszę aby zadzwonić do Piotra.
remember doing something
Do you remember calling Peter last week?
start learning
Pamiętać, że się coś robiło
Czy pamiętasz żebyś dzwonił do Piotra w zeszłym tygodniu?
forget to do something
I forgot to call you last week. I'm sorry.
start learning
zapomnieć coś zrobić
Zapomniałem do Ciebie zadzwonić w zeszłym tygodniu. Przepraszam.
forget doing something
I will never forget learning English with you.
start learning
Zapomnieć, że się coś zrobiło lub robiło
Nigdy nie zapomnę naszej wspólnej nauki angielskiego.
VERBS FOLLOWED BY ING
start learning
CZASOWNIKI WYMAGAJĄCE KOŃCÓWKI ING
love doing something
I love learning English with you.
start learning
Uwielbiać coś robić
Uwielbiam uczyć się z Tobą angielskiego.
enjoy doing something
I enjoy listening to good music.
start learning
bardzo lubić coś robić, czerpać z czegoś przyjemność
Bardzo lubię słuchać dobrej muzyki.
like doing something
I like speaking English with you.
start learning
Lubić robienie czegoś
Lubię mówić z Tobą po angielsku.
be keen on doing something
I'm keen on talking with people.
start learning
być zapalonym do robienia czegoś, przepadać za czymś
Przepadam za rozmowami z ludźmi.
avoid doing sth
I avoid shouting at people.
start learning
unikać robienia czegoś
Unikam krzyczenia na ludzi.
can't stand doing something
I can't stand listening to heavy-metal.
start learning
Nie znosić robienia czegoś
Nie znoszę słuchania heavy-metalu.
consider doing something
I have considered doing it but I think it's a bad idea.
start learning
rozważać (zrobienie czegoś)
Rozważałem zrobienie tego, ale myślę, że to zły pomysł.
admit doing something
I admit drinking coffee in the evening was a bad idea.
start learning
przyznać się do robienia czegoś
Przyznaję, że wypicie kawy wieczorem było złym pomysłem.
admit to doing something
She admitted to doing it.
start learning
przyznać się do zrobienia czegoś
Ona przyznała się do tego, że to zrobiła.
suggest doing something
Peter suggested going to the cinema.
start learning
Proponować zrobienie czegoś
Piotr zaproponował pójście do kina.
deny doing something
I asked if it was him but he denied doing it.
start learning
zaprzeczyć, że się coś robi lub zrobiło
Zapytałam czy to jego sprawka, ale zaprzeczył, że to zrobił.
dislike doing something
I dislike watching long films.
start learning
nie lubić robienia czegoś
Nie lubię oglądania długich filmów.
hate doing something
I hate watching stupid films.
start learning
nie cierpieć robienia czegoś
Nie cierpię oglądania głupich filmów.
fancy doing something
Do you fancy going to the cinema today?
start learning
mieć ochotę coś zrobić
Czy masz ochotę pójść dziś do kina?
feel like doing something
Do you feel like going to the cinema today?
start learning
mieć na coś ochotę / poczuć że chce się coś zrobić
Czy masz ochotę pójść dziś do kina?
give up doing something
I gave up drinking coffee last year.
start learning
zrezygnować z robienia czegoś
W zeszłym roku przestałam pić kawę.
finish doing something
I finished studying 10 years ago.
start learning
skończyć coś robić
Skończyłam studiować 10 lat temu.
keep (on) doing something
Keep learning English, please. It is good for you.
start learning
kontynuować robienie czegoś
Kontynuuj naukę angielskiego, proszę. To jest dla Ciebie dobre.
mind doing something
Do you mind closing the window?
start learning
widzieć w czymś problem
Czy przeszkadzałoby Panu zamknięcie okna?
miss doing something
Do you miss being a child?
start learning
tęsknić za robieniem czegoś
Czy tęsknisz za byciem dzieckiem?
practice/ practise doing something
Do you practise speaking English every day?
start learning
ćwiczyć robienie czegoś
Czy codziennie ćwiczysz mówienie po angielsku?
put off doing something
Let's put off meeting for another time. I am really busy today.
start learning
odkładać robienie czegoś na później
Odłóżmy spotkanie się na inną okazję. Jestem dziś naprawdę zajęty.
risk doing something
I don't want to risk losing my health.
start learning
ryzykować robienie czegoś
Nie chcę ryzykować utraty zdrowia.
imagine doing something
Can you imagine going on holiday for a year?
start learning
wyobrazić sobie robienie czegoś
Czy możesz sobie wyobrazić wyjechanie na wakacje na rok?
think about doing something
I'm thinking about going to India.
start learning
myśleć o zrobieniu czegoś
Myślę o pojechaniu do Indii.

You must sign in to write a comment