Useful phrases - Nëtzlech Sätz

 0    20 flashcards    VocApp
 
Question Answer
I agree.
I agree, this place is very beautiful.
start learning
Ech sinn averstanen.
Ech sinn averstanen, dës Plaz ass wonnerschéin.
Stop it!
Stop it! I can't stand you.
start learning
Hal op!
Hal op! Ech kann dech net ausstoen.
Help!
Help! There is a robber here!
start learning
Help! in English
Hëllef!
Hëllef! Et ass e Raiber hei!
One ticket to London, please.
I would like to buy one ticket to London, please.
start learning
Een Ticket fir op London, wann ech gelift.
Ech wéilt gären een Ticket fir op London, wann ech gelift.
That's true.
That's true, he's such a good person.
start learning
Dat ass wouer.
Dat ass wouer, hien ass esou e gudde Mënsch.
No problem.
No problem, you can pay me back later.
start learning
Kee Problem.
Kee problem, du kanns mir spéider zeréck bezuelen.
I need help.
I need help, my wallet was stolen.
start learning
Ech brauch Hëllef.
Ech brauch Hëllef, ech krut mäi Portmonni geklaut.
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Luxembourgish: day 2 "
(total 294 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment