useful phrases

 0    82 flashcards    Asia M
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy to miejsce jest wolne
start learning
is this place taken
czy możesz dostać serwetkę
start learning
can I get a napkin
gdzie jest bankomat
start learning
where is ATM
jak dostać się do centrum miasta
start learning
How can I get to downtown
ile kosztuje ta bluza z kapturem (hoodie – robin hood)
start learning
How much is this hoodie
czy możesz dostać sok jabłkowy, ale żeby nie był zimny
start learning
Can I get some apple juice but not too cold
gdzie jest najbliższa stacja benzynowa
start learning
where is the nearest gas station
czy ten stolik jest wolny
start learning
is this table taken
do której jest otwarty sklep
start learning
till what time the store is opened
do której można korzystać z basenu
start learning
till what time I can use a pool
która jest godzina
start learning
what time is it
o której jutro jedziecie na ryby
start learning
what time are you going fishing tomorrow
czy toaleta jest płatna czy za free
start learning
is toilet free of charge
skąd odjeżdżają autobusy do Madrytu
start learning
where the buses to Madrid depart from
o której musisz wstać
start learning
what time I have to get up tomorrow
czy możesz zamówić śniadanie do pokoju
start learning
can I get brakfast to my room
do której godziny można zamówić cos do jedzenie
start learning
till what time I can order something to eat
czy możesz dostać coś na wynos
start learning
can I get something takeaway
ile on ma lat
start learning
how old is he
czy kiedykolwiek ona jadła sushi
start learning
Has she ever eaten sushi
czy kiedykolwiek byłeś w Polsce
start learning
have you ever been to Poland
czy w hotelu jest basen i spa
start learning
Is there spa and pool at the hotel
czy możesz zapłacić kartą
start learning
can I pay by card
czy on może Ci pożyczyć 10 dolarów bo zostawiłaś portfel w hotelu
start learning
can he lend me 10$ because I have left my wallet at the hotel
czy ona może Ci wydrukować 2 strony bo Twoja drukarka jest zepsuta
start learning
can she print me 2 pages because my printer is broken
czy muszę płacić z góry (in advance)
start learning
do I have to pay in advance
czy mogą wyczyścić stół bo się klei (sticky)
start learning
can you clean the table cause it is sticky
czy możesz dostać kawę z mlekiem, ale dużą, w dużym kubku
start learning
can I get coffee with milk but in the big mug
miałaś dostać kawę zamiast herbaty
start learning
I was supposed to get coffee instead of tea
miałaś dostać pokój z widokiem na morze, a dostałaś klitkę z widokiem na śmietnik
start learning
I was supposed to get a room overlooking the sea but I got the room overlooking the trash can
miałaś dostać pizzę a przynieśli Ci hamburgera
start learning
I was supposed to get pizza and I got burger
wczoraj kupiłaś spodnie i jak spadł deszcz od razu zafarbowały
start learning
I bought this pants yesterday and when it was raining it changed colour
miałaś dostać wczoraj mailem fakturę za pobyt w hotelu, jeszcze jej nie ma...
start learning
I was supposed to get invoice for my stay at your hotel but I have not received it yet
zupa, która zamówiłaś jest bardzo słona nie da się jej zjeść
start learning
the soup I have ordered is too salty I can not eat that
pierogi, które dostałaś są zimne w środku i niemalże surowe
start learning
the dumplings I got are cold and almost raw
cola, którą dostałaś jest ciepła i bez gazu (flat)
start learning
the coke I got is hot and flat
wczoraj miałaś dostać paczkę (DHL) jeszcze nie doszła, nr listu 2345YA
start learning
I was supposed to get a delivery yesterday but I have not received it till now
miałaś dostać 40 opakowań próbek (sample) pewnego leku a dostałaś tylko 20 szt
start learning
I was supposed to get 40 pcs of samples some medicine but I have got only 20 pcs
co sprawia, że czujesz się przygnębiony
start learning
what makes you feel down
poświęcać coś
start learning
devote
Skąd jestesś
start learning
Where are you from
Lubię pić lane piwo
start learning
I like drinking draught beer
Czy mogę dostać barbie
start learning
Can I get Barbie
Kubek jest na stole
start learning
There is a mug on the table
Auto jest w garażu
start learning
There is a car in the garage
Czy jest spa w hotelu
start learning
Is there a Spa at the hotel
Nie ma zamówienia w systemie
start learning
There is no order in the system
Ja mam samochód
start learning
I have a car
Nie mam samochodu
start learning
I have no car
Nie mam pieniędzy
start learning
I have no money
Nie mam czasu
start learning
I have no time
Czy macie pizzę na wynos
start learning
Do you have pizza takeaway
Chciałbym wynająć łódkę
start learning
I would like to rent a boat
Chciałbym napić się herbaty
start learning
I would like to drink some tea
Potrzebuję auta
start learning
I need a car
Musze iść do pracy
start learning
I have to go to work
Czy ja muszę wypełnić ten formularz
start learning
Do I have to fill in this form
Ile to kosztuje
start learning
Ile to kosztuje in English
How much is it
Jaka jest cena
start learning
What is the price
Nie musisz teraz płacić
start learning
You don't have to pay now
Gdzie jest stacja benzynowa
start learning
Where is a gas station
Gdzie mogę znaleźć mleko
start learning
Where can I find some milk
Ja teraz jem
start learning
I am eating now
Ty teraz prowadzisz auto
start learning
You are driving a car now
On teraz śpi
start learning
He is sleeping now
Ona teraz zarabia cash
start learning
She is earning money now
My teraz rezerwujemy hotel
start learning
We are booking a hotel now
Wy teraz rozwiązujecie problem
start learning
You are solving problem now
Nie mamy czasu
start learning
We have no time
Ja byłem wczoraj w zoo
start learning
I was at zoo yesterday
Ty byłeś wczoraj w pracy
start learning
You were at work yesterday
Gdzie ty byłeś wczoraj
start learning
Where were you yesterday
Myślę, że kupię samochód
start learning
I think I will buy a car
Myślę, że sprzedam dom
start learning
I think I will sell a house
Polecę do USA
start learning
I will fly to USA
Piłem wczoraj przez całą noc
start learning
I was drinking all night yesterday
Sprzedawałem jabłka
start learning
I was selling apples
Musiałem kupić papierosy
start learning
I had to buy cigarettes
Ja teraz pracuję
start learning
I am working now
Pracowałem wczoraj
start learning
I was working yesterday
Myślę, że popracuję jutro
start learning
I think I will work tomorrow
Byłem w Peru 2 lata temu
start learning
I was in Peru 2 years ago

You must sign in to write a comment