Useful language

 0    45 flashcards    pawelgadaczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Użyteczny język.
start learning
Useful language.
Przewodniczący
start learning
Chairperson
Czy możemy zacząć, proszę?
start learning
Can we start, please?
Prawda, zacznijmy.
start learning
Rights, let's begin.
Podanie celu
start learning
Stating the aim
Głównym celem / celem tego spotkania jest...
start learning
The main aim/purpose of this meeting is to...
Pytanie o komentarze
start learning
Asking for comments
Co o tym sądzisz?
start learning
What do you think?
Co o tym sądzisz?
start learning
How do you feel about this?
Zmiana tematu
start learning
Changing the subject
Przejdźmy teraz do...
start learning
Let's move on now to...
Następną rzeczą do omówienia jest...
start learning
The next thing to discuss is...
Wyjaśnienie
start learning
Clarifying
Co oznacza (co Pan rozumie przez)...?
start learning
What do you mean by...?
Przepraszam, nie do końca rozumiem.
start learning
Sorry, I don't quite understand.
Zreasumowanie
start learning
Summarising
OK, podsumujmy.
start learning
OK let's summarise.
Racja, podsumujmy.
start learning
Right, let's recap.
Uczestnicy
start learning
Participants
Dawać opinie
start learning
Giving opinions
Chyba powinniśmy...
start learning
I thing we should...
Jestem za...
start learning
I'm in favor of...
Wykonywanie sugestii
start learning
Making suggestions
Być może powinniśmy...
start learning
Perhaps we should...
Moglibyśmy...
start learning
We could...
Zgadzając
start learning
Agreeing
Myślę, że masz rację.
start learning
I think you're right.
W pełni się zgadzam.
start learning
I totally agree.
Nie zgadzam się.
start learning
Disagreeing.
Nie wiem o tym.
start learning
I don't know about that.
Obawiam się, że się nie zgadzam.
start learning
I'm afraid I don't agree.
Przerywanie
start learning
Interrupting
Poczekaj chwilę
start learning
Hold on a moment
Czy mogę po prostu coś powiedzieć?
start learning
Can I just say something?
Jakie były główne cele spotkania?
start learning
What were the main aims of the meeting?
Który miesiąc wybrał do premiery?
start learning
Which month did they choose for the launch?
Uruchomienie, start
start learning
The launch
Zasnąć, zapaść w sen
start learning
Fall asleep
Cierpienie
start learning
Suffering
Specjalista w zakresie uszu, nosa i gardła
start learning
Ear, nose, and throat specialist
On właśnie wyszedł.
start learning
He has just left.
Najpierw byłem w...
start learning
First I was in...
Najpierw odwiedziłem ......
start learning
First I visited......
Jakieś myśli na ten temat?
start learning
Any thoughts on that?
Przedmiot, temat
start learning
Subject

You must sign in to write a comment