UREGELMÆSSIGE VERBER PÅ DANSK

 0    198 flashcards    hamidirani
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

at bede, beder, bad, har bedt,
start learning
To pray

Han beder til Gud
start learning
He's praying to God

at betyde, betyder, betød, har betydet,
start learning
Meaning meaning means meant has meant

Hvad betyder "kuglepen" på dansk?
start learning
What does the "pen" mean in Danish?

at bide, bider, bed, har bidt,
start learning
To pray

Hunden bed mig i foden
start learning
The dog bed me in the foot

at binde, binder, bandt, har bundet,
start learning
To tie

Han binder aldrig sine snørebånd.
start learning
He never ties his laces.

at blive, bliver, blev, er blevet,
start learning
To become

Det bliver koldt nu.
start learning
It will get cold now.

at briste, brister, brast, er bristet,
start learning
To burst, burst, burst, is broken,

Håbet brast.
start learning
Hope burst.

at bryde, bryder, brød, har brudt,
start learning
Breaking

Han bryder sig ikke om, hvad andre tænker
start learning
He does not like what others think

at burde, bør, burde, har burdet,
start learning
Should

Man bør ikke slå sine børn.
start learning
One should not beat his children.

at byde, byder, bød, har budt,
start learning
To offer

Vil du byde kartoflerne rundt?
start learning
Would you like to order potatoes?

at bære, bærer, bar, har båret,
start learning
To carry

Han bærer sin kones kuffert.
start learning
He wears his wife's suitcase.

at drage, drager, drog, er draget,
start learning
To drag

De er draget i krig.
start learning
They are drawn to war.

at drikke, drikker, drak, har drukket,
start learning
To drink

De drikker te om aftenen.
start learning
They drink tea in the evening.

at drive, driver, drev, har drevet,
start learning
To drive

Han driver rundt og laver ingenting.
start learning
He drives around and does nothing.

at falde, falder, faldt, er faldet,
start learning
Falling

Der er faldet 10 centimeter sne.
start learning
There has fallen 10 centimeters of snow.

at fare, farer, for, er faret,
start learning
To danger, danger, for, is lost,

Hun for ud af døren.
start learning
She out of the door.

at finde, finder, fandt, har fundet,
start learning
To find, find, found, have found,

Har du fundet din bog?
start learning
Have you found your book?

at flyde, flyder, flød, har flydt,
start learning
To float

Det flyder med gamle aviser i lejligheden.
start learning
It flows with old newspapers in the apartment.

at flyve, flyver, fløj, har fløjet,
start learning
To fly, fly, flew, flown,

Fuglen er fløjet.
start learning
The bird has flown.

at fortryde, fortryder, fortrød, har fortrudt,
start learning
To regret

De fortrød, at de ikke havde taget varmt overtøj på.
start learning
They regretted that they had not taken warm outerwear on.

at fryse, fryser, frøs, har frosset,
start learning
To freeze, freeze, froze, have frozen,

Det frøs 10 grader i nat.
start learning
It frozes 10 degrees a night.

at fyge, fyger, føg, har føget,
start learning
To fyge, fyger, føg, have felt,

Sneen føg, så vi ingenting kunne se.
start learning
The snow fell so we could not see anything.

at få, får, fik, har fået,
start learning
To get

De fik stegt kylling til aftensmad.
start learning
They got fried chicken for dinner.

at gide, gider, gad, har gidet,
start learning
To bother

Gider du lige lukke døren?
start learning
Would you just shut the door?

at give, giver, gav, har givet,
start learning
Giving, giving, gave, has given

Hun gav ham en ny jakke.
start learning
She gave him a new jacket.

at glide, glider, gled, er gledet,
start learning
To slide

Han gled på det glatte fortov.
start learning
He slid on the slippery sidewalk.

at gnide, gnider, gned, har gnedet,
start learning
To rub

Hun gned sin ømme arm.
start learning
She rubbed her sore arm.

at gribe, griber, greb, har grebet,
start learning
To seize

Han griber bolden.
start learning
He grabs the ball.

at græde, græder, græd, har grædt,
start learning
To cry

Børnene græder, fordi de er bange.
start learning
The children cry because they are afraid.

at gyde, gyder, gød, har gydt,
start learning
To spawn, grooves, guts, have cast,

Laksen gyder højt oppe.
start learning
The salmon spills up high.

at gyse, gyser, gøs, har gyst,
start learning
To vomit, giggle, giggle, gossiped,

Vi gøs over filmen.
start learning
We shuffle the movie.

at gælde, gælder, gjaldt,
start learning
To apply, apply, applied,

Gælder denne lov for Grønland?
start learning
Does this law apply to Greenland?

at gå, går, gik, er gået,
start learning
To go, go, went, gone,

De gik hjem klokken 4.
start learning
They went home at 4 o'clock.

at have, har, havde, har haft,
start learning
To have

Han har 5 børn.
start learning
He has 5 children.

at hedde, hedder, hed, har heddet,
start learning
To be called, is called, has been called,

De hedder Jørgensen til efternavn.
start learning
They are called Jørgensen for surnames.

at hive, hiver, hev, har hevet,
start learning
To hive, hiver, raise, have raised,

Han hev sin kammerat op af søen.
start learning
He raised his friend from the lake.

at hjælpe, hjælper, hjalp, har hjulpet,
start learning
Helping

Hun hjælper sin mor.
start learning
She helps her mother.

at holde, holder, holdt, har holdt,
start learning
To hold

Han holdt godt fast i sin mors hånd.
start learning
He held firmly in his mother's hand.

at hænge, hænger, hang, har hængt,
start learning
To hang

Din jakke hænger i gangen.
start learning
Your jacket is hanging in the hallway.

at jage, jager, jog, har jaget,
start learning
To chase, hunt, jog, have chased,

Katten har jaget hunden ud af haven.
start learning
The cat has chased the dog out of the garden.

at klinge, klinger, klang, har klinget,
start learning
To blend

Kirkeklokken klinger smukt.
start learning
The church bell blends beautifully.

at knibe, kniber, kneb, har knebet,
start learning
To squeeze, knee, knee, have crunched,

Hun kneb sig i armen for at se om hun var vågen.
start learning
She clenched her arm to see if she was awake.

at komme, kommer, kom, er kommet,
start learning
To come, come come come have come

De kommer hjem klokken halv otte.
start learning
They come home at half past eight.

at krybe, kryber, krøb, er krøbet,
start learning
To creep

Sweateren krøb i vask.
start learning
The sweater creeped in the sink.

at kunne, kan, kunne, har kunnet,
start learning
To be able to have been able to

Han kan spille guitar.
start learning
He can play the guitar.

at kvæde, kvæder, kvad, har kvædet,
start learning
To quince

Skal vi kvæde en vise?
start learning
Should We Quince A Wise?

at lade, lader, lod, har ladet,
start learning
To let

Vi lader ham blive siddende.
start learning
We let him be seated.

at le, ler, lo, har let (leet),
start learning
Laughing

De lo højt og længe.
start learning
They laughed aloud and long.

at lide, lider, led, har lidt,
start learning
To suffer

Han lider af sukkersyge.
start learning
He suffers from diabetes.

at ligge, ligger, lå, har ligget,
start learning
lying down

Han lå på hospitalet i 4 dage.
start learning
He was at the hospital for 4 days.

at lyde, lyder, lød, har lydt,
start learning
To sound

Det lyder godt!
start learning
It sounds good!

at lyve, lyver, løj, har løjet,
start learning
To lie,

De løj om barnets alder.
start learning
They lied about the child's age.

at lægge, lægger, lagde, har lagt,
start learning
To put

Jeg lagde bogen på bordet.
start learning
I put the book on the table.

at løbe, løber, løb, er løbet,
start learning
Running,

Han løb hjemmefra som 13-årig.
start learning
He ran away from home as a 13 year old.

at måtte, må, måtte, har måttet,
start learning
Having to, must have had to have

Du må ikke ryge i klassen.
start learning
Do not smoke in class.

at nyde, nyder, nød, har nydt,
start learning
To enjoy,

Vi nød det gode vejr.
start learning
We enjoyed the good weather.

at nyse, nyser, nøs, har nyst,
start learning
To sneeze,

Han nøs i 10 minutter.
start learning
He noses for 10 minutes.

at pibe, piber, peb, har pebet,
start learning
That pipe,

Hunden peb ynkeligt.
start learning
The dog is pissed off.

at ride, rider, red, har redet,
start learning
Riding,

Hun rider en tur hver dag.
start learning
She drives a trip every day.

at rive, river, rev, har revet,
start learning
To tear, tear up, tear, tore,

Vi river havegangen.
start learning
We river the riverside.

at ryge, ryger, røg, har røget,
start learning
To smoke,

Han røg 40 cigaretter på en aften.
start learning
He smoked 40 cigarettes on one evening.

at se, ser, så, har set,
start learning
To see

Har du set dagens avis?
start learning
Have you seen today's newspaper?

at sidde, sidder, sad, har siddet,
start learning
To sit,

De sad i stuen og så fjernsyn.
start learning
They sat in the living room and watched television.

at skride, skrider, skred, er skredet,
start learning
To go,

Vognen skred i svinget.
start learning
The carriage slid in the turn.

at skrige, skriger, skreg, har skreget,
start learning
To scream,

Børnene skriger dagen lang.
start learning
The children scream the day long.

at skrive, skriver, skrev, har skrevet,
start learning
To write,

De skrev et postkort.
start learning
They wrote a postcard.

at skulle, skal, skulle, har skullet,
start learning
Should have should have been

Vi skal hjem klokken 3.
start learning
We are going home at 3 o'clock.

at skyde, skyder, skød, har skudt,
start learning
To shoot

Han skød en hare i skoven.
start learning
He shot a hare in the woods.

at skære, skærer, skar, har skåret,
start learning
To cut

Hun skar et franskbrød i skiver.
start learning
She is cutting French bread.

at slibe, sliber, sleb, har slebet,
start learning
To grind

Jeg sliber mine knive.
start learning
I shed my knives.

at slide, slider, sled, har slidt,
start learning
To slide

De sled hårdt i det hver dag.
start learning
They sled hard in it every day.

at slå, slår, slog, har slået,
start learning
To hit

De slog aldrig deres børn.
start learning
They never hit their children.

at smide, smider, smed, har smidt,
start learning
To throw,

Jeg har smidt de gamle aviser ud.
start learning
I have thrown out the old newspapers.

at snyde, snyder, snød, har snydt,
start learning
To cheat

De snød til eksamen.
start learning
They sneaked to the exam.

at sove, sover, sov, har sovet,
start learning
To sleep

Han sover altid godt om natten.
start learning
He always sleeps well at night.

at spinde, spinder, spandt, har spundet,
start learning
To spin

Katten spinder og har det godt.
start learning
The cat spins and is doing well.

at springe, springer, sprang, er sprunget,
start learning
To jump

Bøgen sprang ud i går.
start learning
The bunch ran out yesterday.

at sprække, sprækker, sprak, er sprukket,
start learning
To crack

Den gamle violin er sprukket.
start learning
The old violin is bursting.

at stige, stiger, steg, er steget,
start learning
To rise

Huspriserne stiger hver dag.
start learning
House prices rise every day.

at stikke, stikker, stak, har stukket,
start learning
To sting

Hun er blevet stukket af en myg.
start learning
She has been stabbed by a mosquito.

at stinke, stinker, stank, har stinket,
start learning
Stinking

Lossepladsen stinker.
start learning
The site is stinking.

at stjæle, stjæler, stjal, har stjålet,
start learning
To steal

Man må ikke stjæle!
start learning
You must not steal!

at stryge, stryger, strøg, har strøget,
start learning
To iron

Jeg gider ikke stryge mit tøj.
start learning
I do not want to iron my clothes.

at stå, står, stod, har stået,
start learning
To stand

Vi stod op klokken 5.
start learning
We got up at 5 o'clock.

at svide, svider, sved, har svedet,
start learning
To sweat

Hun sved altid havregrøden.
start learning
She always sweat the oat crop.

at svinde, svinder, svandt, er svundet,
start learning
To fad, fade, fainted, fainted,

Anden svandt ind til ingenting i ovnen.
start learning
The spirit turned into nothing in the oven.

at synge, synger, sang, har sunget,
start learning
To sing, sing, sing, have sung,

Vi synger en sang.
start learning
We sing a song.

at synke, synker, sank, har sunket,
start learning
To sink, sink, sink, has sunk,

Skibet sank på meget kort tid.
start learning
The ship sank in a very short time.

at sælge, sælger, solgte, har solgt,
start learning
To sell, sell, sell, have sold,

Han har solgt sin motorcykel.
start learning
He has sold his motorcycle.

at tage, tager, tog, har taget,
start learning
To take

Vi tager toget til Aalborg i morgen.
start learning
We will take the train to Aalborg tomorrow.

at tie, tier, tav, har tiet,
start learning
To tie

Vi tier stille, når vi ser film.
start learning
We are silent when we watch movies.

at træffe, træffer, traf, har truffet,
start learning
To take

Har du truffet Bill Clinton?
start learning
Have you met Bill Clinton?

at trække, trækker, trak, har trukket,
start learning
To pull

Han trækker cyklen hjem, for han har ikke lys på.
start learning
He pulls the bike home, because he has no lights on.

at turde, tør, turde, har turdet,
start learning
To dare

Tør du gå alene på gaden, når det er mørkt?
start learning
Do you dare to walk alone on the street when it's dark?

at tvinge, tvinger, tvang, har tvunget,
start learning
To force

De tvinger sig til at spise den dårlige mad.
start learning
They are forced to eat the bad food.

at ville, vil, ville, har villet,
start learning
That would,

Vil du hjælpe mig?
start learning
Will you help me?

at vinde, vinder, vandt, har vundet,
start learning
To win,

Han har vundet i Lotto.
start learning
He has won in Lotto.

at vride, vrider, vred, har vredet,
start learning
To twist, twist, angry, angry,

Du har ikke vredet karkluden ret godt.
start learning
You have not twisted the carpet clean quite well.

at være, er, var, har været,
start learning
To be is, was, have been,

Han er ikke hjemme nu.
start learning
He is not home now.

at æde,æder, åd, har ædt,
start learning
To eat

Svin æder, mennesker spiser.
start learning
Pigs eat, people eat.


You must sign in to write a comment