upadek starego ładu

 0    40 flashcards    kowalskaalexandra
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Rok powstania Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.
start learning
1751
rok objęcia władzy w Rosji przez Piotra I
start learning
1689
rok trwania trzeciej wojny północnej (wielkiej)
start learning
1700
starcie Rosji ze Szwecją Pod Połtawą
start learning
1709
rok objęcia tronu przez Katarzynę II Wielką
start learning
1762
Rok wstąpienia Fryderyka II Wielkiego na tron
start learning
1740
rok wprowadzenia opłaty stęplowej
start learning
1765
rok uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone
start learning
1783
Uchwalenie konstytucji USA
start learning
1787
rok w którym miało miejsce wydarzenie, bostońska herbatka"
start learning
1773
rok wstąpienia na tron Ludwika XVI
start learning
1774
rok zwołania stanu generalnego
start learning
1789
okres trwania rewolucji francuskiej
start learning
1789-1799
rok zburzenia bastylii
start learning
1789
uchwalenie deklaracji praw człowieka i obywatela miało miejsce w roku
start learning
1789
uchwalenie konstytucji we Francji (rok)
start learning
1791
Bitwa pod Valmy (rok)
start learning
1792
ogłoszenie Francji republiką miało miejsce w roku
start learning
1792
okres trwania wielkiego terroru
start learning
1793-1794
dokonanie zamachu stanu przez Bonaparte(rok)
start learning
1799
podpisanie konkordatu(rok)
start learning
1801
wydanie kodeksu Napoleona
start learning
1804
Bonaparte jako cesarz Francuzów czyli ukoronowanie Napoleona
start learning
1804
bitwa pod Austerlits, bitwa 3 cesarzy(rok)
start learning
1805
Bitwa pod Jeną(rok)
start learning
1806
Pokój w Tylży(rok)
start learning
1807
Bitwa pod Borodino(rok)
start learning
1812
bitwa pod Lipskiem (rok)
start learning
1813
abdykacja Napoleona (rok)
start learning
1814
bitwa pod Waterloo (rok)
start learning
1815
Pogląd świadczący o tym, że Bóg w prawdzie istnieje ale po stworzeniu świata przestał wywierać wpływ na bieg jego dziejów nazywamy...
start learning
deizm
trójpodział władzy: czyli władza... władza... i władza...
start learning
ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza
Kto był nazywany Wielkim Elektorem?
start learning
Fryderyk Wilhelm
Podział stanów: I- II- III- Kto do nich należał?
start learning
I-duchowieństwo II-szlachta III-chłopi i mieszkańcy miast
Hymn Francji to...
start learning
marsylianka
Jaki okres nazywamy WIELKIM TERROREM?
start learning
okres panowania Maksymiliana Robespierre
Czym jest dyrektoriat?
start learning
Jest to władza wykonawcza.
Pierwsze 5 lat panowania Napoleona nazywamy
start learning
Konsulat
Co to jest konkordat?
start learning
umowa państwowa z papieżem
Czym są wojny napoleońskie?
start learning
Są to wojny wypełniające panowanie Napoleona

You must sign in to write a comment