Unity I & Unit 1

 0    162 flashcards    jakubchoptiany5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżać
start learning
accuse
uzależniony
start learning
addicted to
(być) dorosłym
start learning
(be an) adult
doradzać
start learning
advise
pozwolić sobie, stać na coś
start learning
afford
przepraszać
start learning
apologise
zapytać
start learning
ask
świadomy (czegoś)
start learning
aware (of)
urodzić się
start learning
be born
być wychowywanym (przez)
start learning
be brought up (by)
zostać dziadkiem/babcią
start learning
become a grandparent
błagać
start learning
beg
kupić dom / mieszkanie
start learning
buy a house or flat
(być) stulatkiem
start learning
(be a) centenarian
wybierać
start learning
choose
kontynuować
start learning
continue
ciekawy (czegoś)
start learning
curious (about)
decydować
start learning
decide
zaprzeczać
start learning
deny
(być) w podeszłym wieku
start learning
(be) elderly
emigrować
start learning
emigrate
kończyć
start learning
end up
oczekiwać
start learning
expect
zakochać się
start learning
fall in love
zapomnieć
start learning
forget
rozwieść się
start learning
get divorced
zaręczać się
start learning
get engaged
pobrać się
start learning
get married
dostać pierwszą pracę
start learning
get your first job
kontynuować
start learning
go on
iść na uniwersytet
start learning
go to university
dobry (w czymś)
start learning
good (at)
dorastać/rosnąć
start learning
grow up
zmienić pracę
start learning
have a change of career
mieć nadzieję
start learning
hope
(być) niemowlakiem
start learning
(be an) infant
odziedziczyć (pieniądze, dom, itp.)
start learning
inherit (money, a house, etc.)
nalegać na
start learning
insist on
trzymać, pozostawać
start learning
keep
nauczyć się prowadzić samochód
start learning
learn to drive
opuścić dom
start learning
leave home
opuścić szkołę
start learning
leave school
lubić
start learning
like
umieć sobie poradzić
start learning
manage
wspominać
start learning
mention
(Być) w średnim wieku
start learning
(be) middle-aged
mieć coś przeciwko
start learning
mind
przeprowadzić się
start learning
move house
mieć obsesję (na punkcie czegoś)
start learning
obsessed (with)
oferować
start learning
offer
umrzeć
start learning
pass away
przekonać, namówić
start learning
persuade
woleć
start learning
prefer
obiecywać
start learning
promise
proponować
start learning
propose
pamiętać
start learning
remember
przypominać o czymś
start learning
remind of
przejść na emeryturę
start learning
retire
wrażliwy (na coś)
start learning
sensitive (to)
ustatkować się
start learning
settle down
zszokowany (czymś)
start learning
shocked (about)
spędzać, wydawać
start learning
spend
rozstać się
start learning
split up
zaczynać
start learning
start
otworzyć firmę
start learning
start a business
zakładać rodzinę
start learning
start a family
pójść do szkoły
start learning
start school
zatrzymywać, przestawać
start learning
stop
proponować
start learning
suggest
(być) nastolatkiem
start learning
(be in your) teens
powiedzieć
start learning
tell
dziękować za
start learning
thank for
(być) małym dzieckiem uczącym się chodzić
start learning
(be a) toddler
próbować
start learning
try
nieszczęśliwy (z jakiegoś powodu)
start learning
unhappy (with)
chcieć
start learning
want
ostrzegać
start learning
warn
trochę
start learning
a bit
absolutnie
start learning
absolutely
dostęp
start learning
accesibility
czuły, kochający
start learning
affectionate
bać się, obawiać się
start learning
afraid
żywy
start learning
alive
sam, samotnie
start learning
alone
zły, gniewny
start learning
angry
zirytowany
start learning
annoyed
we śnie
start learning
asleep
zdziwiony
start learning
astonished
okropny
start learning
awful
źle wychowany
start learning
bad-mannered
wybuchowy, skory do gniewu
start learning
bad-tempered
być osobą znaną publicznie
start learning
be in the public eye
być w centrum zainteresowania publicznego
start learning
be in the public interest
władczy
start learning
bossy
ostrożny
start learning
cautious
znane osoby, sławy
start learning
celebrities
uprzejmy, liczący się z innymi
start learning
considerate
zawartość, treść
start learning
content
kreatywny
start learning
creative
krytyczny
start learning
critical
okrutny
start learning
cruel
zachwycony
start learning
delighted
niefrasobliwy, łatwy w pożyciu
start learning
easy-going
ekscentryczny
start learning
eccentric
pełen zachwytu
start learning
ecstatic
wyczerpany
start learning
exhausted
niezmiernie, szalenie
start learning
extremely
zachwycony
start learning
fascinated
opinia, informacja
start learning
feedback
wolna prasa
start learning
free press
przestraszony
start learning
frightened
zaciekły
start learning
furious
zadowolony
start learning
glad
szczęśliwy
start learning
happy
dręczyć, nękać
start learning
harass
pracowity
start learning
hardworking
prześmieszny
start learning
hilarious
pracowity
start learning
industrious
niepewny
start learning
insecure
interakcja
start learning
interaction
naruszyć czyjąś prywatność
start learning
invade someone's privacy
dziennikarstwo śledcze
start learning
investigative journalism
dziennikarz
start learning
journalist
wesoły, niefrasobliwy
start learning
light-hearted
żyjący
start learning
living
samotny
start learning
lonely
nieszczęśliwy
start learning
miserable
bez uprzedzeń
start learning
open-minded
towarzyski, bezpośredni
start learning
outgoing
paparazzi
start learning
paparazzi
namiętny, żarliwy
start learning
passionate
instytucje nadzorujące prasę
start learning
press regulators
ochrona danych osobowych
start learning
privacy laws
ochrona danych osobowych
start learning
privacy laws
dostawca
start learning
provider
skandal medialny
start learning
publicity scandal
przebojowy, rozpychający się łokciami
start learning
pushy
błyskotliwy
start learning
quick-witted
pewny siebie
start learning
self-confident
bezinteresowny
start learning
selfless
przenikliwy, trafny
start learning
shrewd
mający jeden (wytyczony) cel
start learning
single-minded
śpiący
start learning
sleeping
spontaniczny
start learning
spontaneous
śledzić
start learning
stalk
umierający z głodu
start learning
starving
skąpy
start learning
stingy
abonent / abonentka
start learning
subscriber
pozwać za zniesławienie
start learning
sue for libel
współczujący
start learning
sympathetic
prasa brukowa
start learning
tabloid press
okropny, straszny
start learning
terrible
przerażony
start learning
terrified
prasa
start learning
the press
gruboskórny
start learning
thick-skinned
zachwycony
start learning
thrilled
całkowicie
start learning
totally
niegodny zaufania
start learning
untrustworthy
próżny
start learning
vain
bardzo
start learning
very
dobrze wychowany
start learning
well behaved
wspaniały
start learning
wonderful

You must sign in to write a comment